FORELDRE- OG LÆRERFORENING FÅR HJELP TIL Å OPPNÅ DERES MISJON

Representanter fra Foreldre- og lærerforeningen fra hele USA ble introdusert til Sannheten om stoff-materialene ved deres årlige Expo.

Foreldre- og lærerforeningen (PTA) arbeider for å gi barn en lysere fremtid og Stoffri verden hjelper dem.

Dette året deltok Stoffri verden internasjonalt stolt i PTA-konferansen og Expo i Columbus, Ohio, i slutten av juni. Foreldre- og lærerforeningen er en organisasjon av foreldre, lærere og ansatte designet til å muliggjøre foreldres deltakelse på skoler. Den nasjonale PTA i Amerika er en av de største og eldste frivillige organisasjonene som utelukkende arbeider på vegne av barn og unge. Den ble først grunnlagt i februar 1897, opprinnelig som Den nasjonale kongressen av mødre.

PTAs misjon, som formulert på nettstedet deres, er «å virkeliggjøre hvert eneste barns potensial ved å engasjere og styrke familier og samfunn som forkjempere for alle barn». Sannheten om stoff-materialene kunne ikke ha vært et mer perfekt verktøy til å bidra til det målet, siden stoff undergraver ethvert aspekt av dets oppnåelse.

PTA-medlemmene som deltok på årets Expo representerte mer enn fire millioner foreldre, lærere, besteforeldre, omsorgspersoner, fosterforeldre og andre omsorgsfulle voksne over hele USA. DFW viste de forskjellige materialene den tilbyr, inkludert serien med 14 hefter om de mest vanlig misbrukte stoffene, undervisningspakken for Sannheten om stoff, dokumentarfilmen Virkelige mennesker, Virkelige historier og de 17 «De sa/De løy»-informasjonsannonsene.

Med over 150 PTA-medlemmer – inkludert flere delstatlige PTA-presidenter – som tok med seg hele undervisningspakker for Sannheten om stoff, var det klart at materialene passer rett inn med deres arbeid. Medlemmer som interesserte seg for materialene inkluderte dem fra Illinois og Kentucky som bad om dem for innføring over hele delstaten, samt representanten for den europeiske PTA som arbeider med amerikanske militære skoler i utlandet.

Med forskning som viser at bruk av stoff ofte starter tidlig i tenårene, og noen ganger til og med før tenåringsalderen, er det ingen overraskelse at DFWs stoffopplysningsmaterialer er så populære blant foreldre og lærere. Én side av situasjonen er at når de når siste året på High School vil nesten 70 prosent av elevene ha prøvd alkohol, halvparten vil ha tatt et ulovlig stoff og 20 prosent vil ha tatt et reseptpliktig legemiddel for et ikke-medisinsk formål.

Dette var alt for virkelig for et PTA-medlem fra Atlanta, Georgia, som også er lærer i organisasjonen Young Marines. Hun besøkte boden og sa at hun allerede hadde brukt DFWs online-ressurser og fortalte hvor stor innvirkning de hadde på elevene hennes. Hun gir også elevene sine eksemplarer av DFW-heftene, så de har noe å ta med seg hjem for å minne dem om hva de har lært i klassen. Hun elsket at heftene var «faktabaserte og lette å bruke».

Med forskning som viser at bruk av stoff ofte starter tidlig i tenårene, og noen ganger til og med før tenåringsalderen, er det ingen overraskelse at DFWs stoffopplysningsmaterialer er så populære blant foreldre og lærere.

En annen person som besøkte boden var presidenten for Georgias PTA. Hun har brukt materialene og elsker ressursen. Hun har arbeidet for å oppnå større engasjement fra skoler og undervisningsområder når det gjelder forbindelsen mellom menneskehandel og gjenger med stoff. Hun anser stoffopplysning som en viktig løsning på det.

Presidenten for Alaskas PTA hadde fått Sannheten om stoff-materialene året før, men et kraftig jordskjelv i november 2018 hadde avskåret hennes adgang til dem. Hun var derfor altfor glad for å kunne få en ny pakke og ønsker med tiden å innføre programmet i hele delstaten.

En politikkutvalgsleder for Marylands PTA var likeledes fortrolig med Stoffri verden-programmet og bestilte straks ytterligere materialer fra DFW for innføring.

Lærere kan lett få deres eksemplar av undervisningspakken for Sannheten om stoff på NeiTilStoff.org/undervisning.


REDDER LIV FRA STOFF

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.