Underskriftsinnsamlinger for en stoffri verden gir budskapet med kjempestore underskriftsark, som denne i den Mexicanske staten Chihuahua, som ble underskrevet av mer enn 900 elever på en teknisk skole.

UNDERSKRIFTINNSAMLINGER PÅ ET STOFFRITT LØFTE

Da barn kan oppleve deres første møte med stoff i en hvilken som helst alder, er løsningen å nå dem før pusheren gjør det.

Og det er det stiftelsens forbyggelsesaktiviteter har som formål. Barn som avgir et løfte om å føre et stoffritt liv og oppfordrer deres venner og klassekamerater til å gjøre det samme, skaper et fundament til et stoffritt liv og et sikrere samfunn.

Stoffri verden-kampanjen representerer et kjempeskritt i retning av å få en generasjon som vil holde seg fri fra de ødeleggende følgene av stoffmisbruk. Gjennom arrangementer og underskriftsinnsamlinger, har millioner av unge verden over fått høre om et stoffritt liv.
De kan avgi løftet på bannere i deres skolegård eller i deres lokale foreningssentre.

Som medlemmer av Stoffri Ungdom tar de budskapet om å være stoffri med seg overalt. Når noen avgir løftet om å være stoffri, er de allerede igang med deltagelse i å skape en stoffri verden. Hundre tusener av underskrifter på stoffri løfter har en stor innvirkning, når de vises offentlig eller overrekkes til myndigheter osv. Millioner av mennesker fra alle samfunnslag har allerede skrevet under på et Stoffritt Løfte – hvor de lover ikke å ta stoffer og å reklamere for en stoffri livsstil.

Underskriftinnsamlinger på det Stoffrie Løftet er i mange nasjoner og på mange språk en sentral aktivitet av Sannheten om stoff-kampanjen.

For å signere unges Stoffrie Løfte – Klikk her >>

For å signere voksnes Stoffrie Løfte – Klikk her >>