STOFFRI BOGOTÁ-DAG STARTER DET ANDRE ÅRET FOR Å NÅ EN MILLION COLOMBIANSKE BORGERE

Kjendiser, skjønnhetsdronninger, militære tjenestemenn, politiet og offentlige tjenestemenn vil slå seg sammen med Stoffri verden Colombia for å bygge på fjorårets suksess med 40 000 som lovet å bli stoffrie.

I 2019 fortsetter Stoffri verden Colombia sin kampanje for å bringe Sannheten om stoff til landet med det endelige målet om et stoffritt land.

Stoffri verden Colombia vil dette året igjen stolt holde sin andre årlige Stoffri verden Bogotá-dag i samarbeid med lokale myndigheter, politiet og militæret, med det endelige målet å få en million borgere til å skrive under på et løfte om å føre et stoffritt liv.

Dette målet ble lansert i 2018 da dagen ble offisielt innviet av Bogotás myndigheter som Stoffri Bogotá-dag. For å gjennomføre den første dagen i stor stil, hadde DFW Colombia det under kontroll med mer enn 400 frivillige utstyrt med Sannheten om stoff-hefter, skriveplater og forpliktelsestavler på over 35 forskjellige steder i byen. Deres budskap var enkelt: «Mindre stoff er lik mer liv.»

Morgenen begynte med en nyhetskonferanse med ledere av Colombias nasjonale politi, inkludert oberstløytnant Angelica Bedoya, sjefen for forebygging i nasjonalpolitiet. Deltakerne omfattet også Miss Colombia International, skuespiller/produsent Agmeth Escaf og Ingrida Lingyte, president for Stoffri verden Colombia.

Bogotás TV-stasjoner kunngjorde den spesielle dagen og oppfordret folk til å komme ut og skrive under på Stoffri-løftet. City TV gjorde et intervju med Lingyte og nyhetene gikk også ut på Canal Capital, RCN TV og CM1 TV. Sju radiostasjoner, inklusive National Police Radio og El Tiempo-avisen sendte også ut nyhetene.

Ingen steder av byen var urørt, men ble nådd enten ved DFW-boder, mediedekning eller sosiale medier.

TV- og filmpersonligheter og idrettsfolk brukte sine sosiale medier til å oppmuntre folk i Bogotá til å inngå denne positive forpliktelsen. Ingen steder av byen var urørt, men ble nådd enten ved DFW-boder, mediedekning eller sosiale medier. Stoffri Bogotá-dagen ble avsluttet med 40 000 løfteunderskrifter, mens nærliggende byer skapte deres egne stoffri-dager.

Flere aktiviteter som ble lansert i de seneste månedene leder nå opp til den andre Stoffri Bogotá-dagen for 2019. Stoffri Verden stopper ikke før de når målet for en million løfter om å leve et stoffritt liv.


FAKTA

PSYKEDELISKE STOFFER: FAKTAENE

Psykedeliske stoffer inkluderer DMT, LSD, PCP, meskalin og psilocybin. Her er faktaene:

1 til 7

PROSENT

av 15 til 16 år gamle skoleelever i 24 EU-land og Norge har brukt hallusinogene sopper

4,2

PROSENT

av europeere mellom 15 og 24 år har prøvd LSD minst én gang

10 til 12

TIMER

er tiden hallusinogene virkninger av peyote eller meskalin kan vare

32

MILLIONER

mennesker i USA bruker psykedeliske stoffer

53

PROSENT

økning i DMT-forbruk i USA mellom 2006 og 2012


REDDER LIV FRA STOFF

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.