GIR SANNHETEN OM STOFF TIL ITALIAS YNGRE GENERASJON

ITALIA
31. mai 2022

Stiftelsen for en stoffri verden Italia leverer de sanne dataene om de skadelige virkningene av stoff til elever i Como og nærliggende områder.

En undersøkelse som ble publisert i november 2021 i The Lancet, fant: «I løpet av det siste tiåret har cannabisbruk, behandlingsrater og styrkenivåer økt i Europa, noe som skaper store bekymringer om virkningen av cannabisbruk på folkehelsen.»

Frivillige fra Stoffri verden og politibetjenter arbeider hånd i hånd for å opplyse unge om de skadelige virkningene av stoff.
Frivillige fra Stoffri verden og politibetjenter arbeider hånd i hånd for å opplyse unge om de skadelige virkningene av stoff.
 

I Italia, ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, brukte én av fem unge voksne cannabis i 2019. Det betyr over 2 millioner ungdommer.

Stiftelsen for en stoffri verden Italia er ikke villig til å la stoffmisbruk fortsette utøylet. Frivillige bringer Sannheten om stoff-materialene til sine lokalsamfunn. De ønsker spesielt å nå Italias yngre generasjon.

Siden begynnelsen av dette året har frivillige holdt forebyggingsseminarer på skoler, i noen tilfeller ledsaget av lokale politibetjenter og tjenestemenn.

En frivillig fra Stoffri verden snakker med studenter under et foredrag om forebygging mot stoff.

«Familien, skolen – de må formidle dette budskapet om den skadelige virkningen av narkotikabruk», sa en polititjenestemann etter et av Stiftelsens foredrag om forebygging mot stoffmisbruk. «Det er innlysende at institusjoner som våre henvender seg til barn for å få dem til å forstå nøyaktig hvorfor vi må holde oss unna stoff. De er farlige, og å bruke dem, eller ha noe å gjøre med dem, eller selge dem, er en ulovlig aktivitet som ikke bare må kontrolleres, men må også forhindres.»

Frivillige fra Stoffri verden skaper en effekt med budskapet sitt. Og elever responderer. «For det meste ’tar folk tilflukt’ i disse stoffene for å gi luft for noe eller beskytte seg selv», sa en elev. «De burde beskytte seg selv i stedet for å ødelegge seg selv», sa en annen.

På grunnskoler tegnet barn bilder for å takke de frivillige for å komme og dele denne informasjonen med dem. Barna var takknemlige for det de lærte og kan nå ta informerte beslutninger om stoff og sin fremtid.