HVILKE 10 TING TRENGER UNGE Å VITE OM METH-MISBRUK OG -AVHENGIGHET?

TSJEKKIA
30. juni 2022

Siden Tsjekkia er sentrum for metamfetamin-produksjon for Europa, bringer frivillige fra Stoffri verden Sannheten om stoff-forebyggingskampanjen til lokale skoler.

Da unge i Tsjekkia lever i landet beryktet som Europas hovedleverandør av metamfetamin og crystal meth, er de i fare. Frivillige fra Stiftelsen for en stoffri verden bringer sannheten om dette stoffet til skoler. De gir opplysning om stoff for å beskytte unge mot dette og andre ytterst farlige stoffer.

Frivillige fra Tsjekkia bringer sannheten om meth og andre farlige stoffer til lokale skoler for å hjelpe unge med å ta den selvdeterminerte beslutningen om å leve stoffrie liv.
Frivillige fra Tsjekkia bringer sannheten om meth og andre farlige stoffer til lokale skoler for å hjelpe unge med å ta den selvdeterminerte beslutningen om å leve stoffrie liv.
 

Her er 10 ting unge overalt trenger å vite om meth og crystal meth:

  • Meth er sterkt vanedannende.
  • Det brukes vanligvis som et «klubbstoff», som tas mens man fester på nattklubber eller på ravepartyer. Narkohandlerne kan reklamere for det som trygt og morsomt, men det er en løgn.
  • De vanligste navnene på gata er ice eller glass.
  • Det kalles også Pervitin.
  • Meth skaper en falsk følelse av glede og velvære – et rush av selvtillit, hyperaktivitet og energi.
  • På grunn av dette utvikler brukere et sterkt ønske om å fortsette å bruke stoffet.
  • Meth brenner opp kroppens ressurser, og skaper en ødeleggende avhengighet som kun kan avhjelpes ved å ta mer av stoffet.
  • Crystal meths virkning er konsentrert, og mange brukere forteller at de ble hektet første gang de brukte det.
  • De giftige ingrediensene i meth kan medføre alvorlig tannråte, kjent som «meth-munn». Tennene blir svarte og flekkete. De må ofte trekkes.
  • Helt fra starten av begynner metamfetamin å ødelegge brukerens liv.

Frivillige fra Stiftelsen for en stoffri verden bringer Sannheten om stoff-initiativet til unge for å beskytte dem mot dette og andre ytterst farlige stoffer.

Frivillige fra Tsjekkia bringer sannheten om meth og andre farlige stoffer til lokale skoler for å hjelpe unge med å ta den selvdeterminerte beslutningen om å leve stoffrie liv.
Frivillige presenterer sannheten om stoff til unge mennesker i byen Pilsen for å hjelpe dem med å ta den selvdeterminerte beslutningen om å leve stoffritt.
 

De holder foredrag for elever på skoler. På spørreskjemaene som elevene fyller ut etter foredragene, leser man ofte at de ikke visste mye om virkningene av disse stoffene. Det åpner øynene deres, og de føler at det er langt mindre sannsynlig at de vil eksperimentere med stoff.

Lærerne setter også pris på at disse dedikerte frivillige engasjerer elevene i diskusjoner, deler sine egne erfaringer og oppmuntrer de unge til å snakke om virkningene stoff har hatt på deres venner og familier.