STIFTELSEN FOR EN STOFFRI VERDEN OPPFORDRER MYNDIGHETER TIL Å TA STANDPUNKT ANGÅENDE STOFFOPPLYSNING

LOS ANGELES, USA
25. juni 2022

For å feire Den internasjonale dagen mot stoffmisbruk og ulovlig narkotikahandel den 26. juni holdt Stiftelsen for en stoffri verden en internasjonal online-konferanse med tittelen «Sannheten om stoff – Forebyggende. Informativ. Faktisk. Støtter unge i å ta sunne valg.»

Stiftelsen samlet eksperter på forebygging mot stoff som snakket om hvorfor opplysning om stoff er så viktig for våre barns fremtid, og presenterte en oppfordring til verdens myndigheter om å gå til handling. Hundrevis av lærere, foreldre og samfunnsledere fra 30 land deltok.

Stiftelsen for en stoffri verden holder en Training the Trainers-workshop i Los Angeles.
Stiftelsen for en stoffri verden holder en Training the Trainers-workshop i Los Angeles.
 

I årenes løp har stoffmisbruk blant unge blitt verre – i USA har stoffbruk blant 8.-klassinger økt med 61 prosent mellom 2016 og 2020, mens en av åtte tenåringer rapporterte at de hadde misbrukt ulovlige stoffer i året som gikk.

For dramatisk å øke opplysning om stoff, utgav Stiftelsen for en stoffri verden et dokument som inneholdt en oppfordring til handling for å skape en verden fri fra stoffavhengighet. Dette dokumentet er basert på «Konvensjonen om barns rettigheter», utgitt av De forente nasjoner den 20. november 1989, hvis artikkel 33 sier:

«Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative, sosiale og utdannelsesmessige tiltak, for å beskytte barn mot ulovlig bruk av narkotiske stoffer og psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer.»

Denne oppfordringen til handling ber myndighetsorganer og pedagoger verden over om å bekrefte deres kollektive forpliktelse til kraften i bevisbaserte forebyggende tiltak. Og den oppfordrer enkeltpersoner og grupper til å arbeide sammen med Stiftelsen for en stoffri verden og likesinnede organisasjoner av god vilje til å utvikle, ta i bruk og anvende effektive undervisningsplaner for lærere og elever for å innføre saklig stoffopplysning av høy kvalitet i våre skoler og lokalsamfunn som en fast bestanddel av enhver effektiv narkotikaforebyggende strategi.

Stiftelsen for en stoffri verden trener tjenestemenn fra narkotikamyndighetene på Filippinene i Sannheten om stoff-programmet.
Stiftelsen for en stoffri verden trener tjenestemenn fra narkotikamyndighetene på Filippinene i Sannheten om stoff-programmet.
 

For å legemliggjøre denne oppfordringen til handling, tok talerne, alle eksperter på stoffopplysning, for seg den avgjørende nødvendigheten av forebygging og delte sin personlige opplevelse. Dr. Greg Londot, internasjonal undervisningsspesialist fra Phoenix i Arizona, delte sin bruk av Sannheten om stoff-undervisningspakken og hjerteskjærende historier; Shane Varcoe, ansvarlig leder for Dalgarno Institute – en samfunnskoalisjon med voksende offentlig interesse som fokuserer på alkohol- og andre stoffproblemer og deres innvirkning på samfunnet vårt – snakket om sine prosjekter for opplysning om alkohol og stoff i Australia; og John Redman, ansvarlig leder for Community Alliances for a Drug-Free Youth – som sverger til Stiftelsens undervisningsmaterialer om Sannheten om stoff – la vekt på viktigheten av å arbeide sammen for å forene seg mot stoffepidemien.

Da hun avsluttet online-eventet, sa den ansvarlige lederen for Stiftelsen for en stoffri verden, Jessica Hochman: «Vi vil alle se disse forandringene finne sted overalt, og vi lover vår uforbeholdne støtte og hjelp til å få det til å skje.»