Ritalin

HVA ER RITALIN?

Ritalin er det vanlige navnet for metylfenidat, klassifisert som et klasse 2 narkotikum av Drug Enforcement Administration, den samme klassifiseringen som kokain, morfin og amfetamin.1 Det misbrukes av tenåringer for å oppnå en stimulerende effekt.

Selv når ritalin blir brukt som reseptpliktig medisin, kan det ha alvorlige bivirkninger, bl.a. søvnløshet, spiseforstyrrelser, pulsendringer, hjerteproblemer, vekttap. Produsentene sier selv at det er et vanedannende stoff.

I juni 2005 utstedte U.S. Food and Drug Administration (tilsvarer Statens legelmiddeltilsyn) en veiledning med advarsler om at bruk av ritalin og lignende midler kan forårsake synshallusinasjoner, selvmordstanker, psykotisk oppførsel, såvel som aggressivitet og voldelig oppførsel.

En forfatter uttrykte det på denne måte: «Foreldrene blir aldri fortalt: ’Å forresten en gang i blant dør det et barn simpelthen av å ta sin foreskrevne medisinering.’ eller forresten, barn på stimulerende medisiner har dobbelt så stor risiko for å bli stoffmisbrukere, eller … å ja, en tredjedel av alle barn på denne typen medisin utvikler symptomer på tvangsmessig oppførsel i løpet av det første året. ’»

 1. 1. amfetamin: Et stoff som stimulerer sentralnervesystemet, ofte kalt «speed».


NAVN PÅ GATA

RITALIN: Barnekokain Bengrita Diet Coke Fattigmannskokain Kiddie Coke R-ball Rids Rita Rities Skittles Smarties Vitamin R

REFERENCES


 1. Drug Enforcement Administration Fact Sheet on Prescription Drug Abuse
 2. Monitoring the Future–National Results on Adolescent Drug Use, Overview of Findings 2007, National Institute on Drug Abuse
 3. U.S. Dept of Health & Human Services, Testimony by Nora D. Volkow, MD, before the Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Drugs, 12 Mar 2008
 4. Emergency Department Visits Involving ADHD Stimulant Medications, Substance Abuse and Mental Health Administration, 2006
 5. United Nations Office on Drugs and Crime
 6. “Millions Have Misused ADHD Stimulant Drugs, Study Says,” Shankar Vedantam, Washington Post, 25 Feb 2006
 7. “NIDA InfoFacts: Stimulant ADHD Medications—Methylphenidate and Amphetamines,” National Institute on Drug Abuse
 8. Vanderbilt University Psychology Dept.
 9. The Harvard Crimson
 10. Center for Substance Abuse Research
 11. Novartis (Ritalin description)
 12. University of Texas Medical Branch, Galveston
 13. University of Indiana Prevention Resource Center
 14. Royal Canadian Mounted Police
 15. New York University Health Center