Vår Sannheten om stoff-lærerveiledning er nøye sammensatt for å gi lærere, trenere og forebyggingsspesialister fullstendige leksjoner, oppgaver og klasseaktiviteter til barn i alderen fra elleve år og oppover.

PEDAGOGER

Hva kan du si til dine elever om stoffmisbruk som de ikke allerede har hørt tusen ganger?

Det krever utdannelse av lærere for å kunne hjelpe elevene til et stoffritt liv, som her i Indonesia hvor Stiftelsen for en stoffri verden avholdt et Sannheten om stoff-seminar for lærere.
Som pedagog vil du hjelpe unge med å holde seg fri fra stoff og du vet at du må nå dem før pusherne. Mens tid og ressurser til effektiv utdannelse i stoffmisbruk noen ganger mangler og de anvendte materialene ofte er foreldede, for ikke å nevne at de faktisk ikke snakker til barna, kan vi hjelpe.

«Jeg elsket programmet og så bra alt var organisert. Leksjonene var godt planlagt og det var en lang rekke ressurser som kunne brukes sammen med hver leksjon. Heftene var ekstremt godt laget!! ... De [elevene] ble overveldet av de historiene misbrukerne fortalte i heftene. Det gav dem et godt bilde av de faktiske konsekvensene av stoffmisbruk. Noen av dem var i stand til å åpne opp rundt sine foreldres bruk av stoff. Jeg er forbløffet over at det finnes et sånt program der ute som er GRATIS og så informativt. Alt sammen er der.»
LM, Helselærer, New York

«Jeg har brukt materialene jeg mottok og gjort studentene oppmerksomme på virkningene av stoff og i tillegg gitt dem hjemmesiden deres for ytterligere informasjon. Programmet er utrolig effektivt. Faktisk etter timen ba to gutter om ytterligere hjelp og ble henvist til et lokalt kontor som arbeider med unge som tar stoff. Det påvirket kunnskapen deres. De ble mer oppmerksomme på virkningene.

Forhåpentligvis vil flere studenter forsøke å kanalisere sin atferd og unngå risikoer. Kommentarer fra noen av studentene var: ’Jeg vil aldri røre stoff!’ ’Jeg vil fortelle foreldrene mine om dette!’ Eksperimenter er en del av ungdommen, men man kan eksperimentere med sport i stedet.»
CA, Lærer, Malta

«Jeg liker at [programmet] har både videodelen og heftene. Det gav barna mine faktisk informasjon og de ble overrasket over hva de ikke vet mens de leste dem. Studentene mine trodde at de visste alt om stoff, men LSD var nytt for mange av dem. De trodde stoff bare hadde kortsiktige virkninger med mindre du ble avhengig og tok masse av det. De ble overrasket over å erfare at bare å bruke det én gang kan ødelegge resten av livet ditt.»
CG, Lærer, South Carolina

For mer informasjon om Utdannelsespakken, klikk her.