REDD LIV MED
EFFEKTIV STOFFOPPLYSNING

Bruk og misbruk av narkotika og alkohol er ikke bare på fremmarsj, men det når yngre og yngre liv hvert år. Derfor er Stiftelsen for en stoffri verdens oppgave å beskytte de unges liv mot de ødeleggende virkningene av stoff en verdensomspennende innsats døgnet rundt.

Stiftelsen for en stoffri verden er en allmennyttig organisasjon organisert og drives utelukkende for veldedige formål. Det er finansiert av bevilgninger og offentlig bidrag fra enkeltpersoner og organisasjoner som deler et engasjement i å hjelpe mennesker til et liv uten stoffmisbruk.

Bidraget ditt setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre samt effektive programmer for forebygging mot stoff gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner som arbeider med unge.

Hva medlemsbidragene dine støtter:

  • Brede mediekampanjer: Inkluderer sending av våre «De sa, de løy»-informasjonsannonser for TV, så vel som en konstant tilstedeværelse av trykte og Internet-media-annonser og informasjonsannonser som når lærere og andre som deler dine bekymringer om virkningene av stoff på enkeltpersoner og hele samfunn.
  • Pågående oppdateringer av offentlig informasjon og nåværende innhold om forebygging – på et bredt utvalg av media – som følger trender av stoff- og alkoholmisbruk, og aller viktigst, gir innsikt og løsninger for å snu dem.
  • Forsyning av våre Sannheten om stoff-undervisningsmaterialer gratis til lærere som underviser unge i sannheten om stoff.

Bli medlem

Grunnleggende medlemskap 40 dollar

Et medlemskap for 40 dollar hjelper oss med å fortsette arbeidet vårt for å gjøre verden stoffri.

Årlig støttemedlemskap 300 dollar

Medlemmer mottar medlemskort, brev og sertifikat som kan rammes inn, publikasjoner og regelmessige e-poster med oppdatering om gruppeaktiviteter.

Årlig virksomhetsmedlemskap 500 dollar

Medlemmene mottar et medlemskort, brev og sertifikat som kan rammes inn, som viser engasjementet til organisasjonen din i stoffopplysning. Virksomhetsmedlemmer oppdateres regelmessig via e-post om gruppeaktiviteter og spesielle rapporter.

Virksomhetssponsorer

For å hjelpe med å bringe Sannheten om stoff til hvert eneste person, skole og samfunn har Stiftelsen for en stoffri verden et omfattende program med arrangementer og aktiviteter for å øke bevissthet vidt og bredt. Disse omfatter:

  • Arrangementer som øker bred offentlig bevissthet om stoff, alkohol og stoffmisbruk
  • Kampanjer og prosjekter som bringer Sannheten om stoffs oppdrag og budskap til strategiske soner
  • Reklame om Sannheten om stoff-videoene og -informasjonsannonser på TV og mer

Virksomheter som er interessert i å støtte opplysning om forebygging mot stoff som del av deres støtte til samfunnet kan søke om å sponse slike tiltak.
For å søke om å bli Virksomhetssponsorer, kontakt:
info@drugfreeworld.org

Løfter

Enhver som ønsker å fortsette regelmessig å bidra til Stiftelsen for en stoffri verden kan yte et månedlig bidrag.

Bidrag

Gi et bidrag av ethvert beløp.

For mer informasjon om hvordan du kan hjelpe ta kontakt med oss her.

Uansett hva ditt bidrag er – og tro på oss, ethvert beløp er høyt verdsatt og vil bli brukt på en nyttig måte – hjelper oss til å styrke folk i alle aldre med faktaene de trenger for å leve sunne stoffrie liv.