NÅR BARN I VERDENS OLYMPISKE HOVEDSTAD

LAUSANNE, SVEITS
17. juli 2022

Frivillige fra Stiftelsen for en stoffri verden Lausanne i Sveits når barn med virkelige historier.

Når man tenker på Sveits, forventer man umiddelbart praktfulle landskap, økonomisk velstand, utsøkt sjokolade, presisjon og et velorganisert samfunn. Selv om dette kan være sant, står landet ikke desto mindre overfor sosiale problemer, og stoff er ett av dem.

Et interaktivt seminar ble holdt for over 60 elever om sannheten om stoff i Lausanne i Sveits.
Et interaktivt seminar ble holdt for over 60 elever om sannheten om stoff i Lausanne i Sveits.
 

Enten det er ulovlig stoff, legemidler eller alkohol, taler statistikkene for seg selv – en tredjedel av den sveitsiske befolkningen har innrømmet å ha brukt cannabis, og rundt 200 000 røyker det regelmessig. Når det gjelder alkohol har anslagsvis én av tre personer noen i sine omgivelser som lider av alkoholproblemer.

Men Stiftelsen for en stoffri verden Lausanne er fast bestemt på å opplyse samfunnet, og spesielt de unge, om farene ved stoff for å utstyre dem med verktøyene de trenger, slik at de ikke blir ofre for dem.

Frivillige organiserte et foredrag på en skole i verdens olympiske hovedstad Lausanne, hvor 64 tenåringer lærte de kalde harde faktaene om stoff. Seminaret var veldig interaktivt, med et levende vitnesbyrd fra en tidligere stoffbruker, en spørsmål-og-svar-session og en mulighet for elever til å kommunisere sine bekymringer og tanker om stoff. Ved slutten av foredraget undertegnet studentene løftet om å leve stoffritt.

Skolens rektor beskrev presentasjonen som «et viktig og kraftfullt budskap» som Stiftelsen for en stoffri verden Lausanne bringer over hele dens region for å gi lokalsamfunn og unge kunnskap til å ta de riktige valgene og leve sunnere liv.