Ved konferanser rundt om i verden møtes medlemmer av Stiftelsen for en stoffri verden med andre spesialister på narkotikaforebygging og deler ressurser som kan brukes med det samme i deres egne programmer.

SPESIALISTER I FOREBYGGELSE AV STOFF

NÅ BARNA FØR PUSHERNE GJØR DET

Å være spesialist betyr at man er engasjert i et bestemt område. Når man er en spesialist i forebyggelse av stoff betyr det en ting mer – at man er interessert og viser omsorg.

Ingen kan benekte at effektive programmer til utdannelse i og forebyggelse av stoff ikke bare redder liv, de reduserer også de sosiale urolighetene i forbindelse med stoffmisbruk og skaper et mer trygt samfunn.

Det er der vi kan hjelpe deg.

Vårt program tegner seg fra enn 20 års erfaring med å arbeide med tenåringer, foreldre og andre spesialister i forebyggelse av stoff og det gir faktiske opplysninger og autentiske historier som treffer rett hos de unge og får dem til rent faktisk å endre deres holdninger om det å ta stoff.

Kjernen i stiftelsens undervisningsprogram er en 102 minutter lang dokumentar Sannheten om stoff: Virkelige mennesker – virkelige historier. Sammen med våre prisbelønnede offentlige informasjonsfilm og Sannheten om stoff-heftene, snakker dette programmet direkte til barna og når de er blitt nådd på denne måten beslutter de helt på egen hånd å holde seg vekk fra stoff.

Dette er hva andre spesialister i forebyggelse av stoff hadde å si om våre program:

«[Programmet er] meget effektivt med hensyn til forebyggelse og bevissthet. Det har satt samtaler i gang mellom unge og deres kamerater og unge og deres foreldre og andre unge har fått deres venner til å delta i programmet.»
ST barne- og ungdomsservicekoordinator, Canada

«De midlene som Stiftelsen for en Stoffri verden har gitt oss har hjulpet vår organisasjon med å øke bevisstheten i samfunnet om farene, de helsemessige risikoene og konsekvensene i forbindelse med stoff og stoffmisbruk. Elevene og lærerne har vært veldig imponert over kvaliteten, profesjonalismen og innholdet av filmene og leseplanen. Informasjonen er blitt riktig godt mottatt av de unge, spesielt fordi de kan relatere til de aktuelle spørsmålene som behandles i filmene og de offentlige informasjonsfilmene.»
JF, tilsynsfører for et forebyggelsesprogram, New Jersey

Oppnå de samme resultatene med din undervisning om forebyggelse av stoff!

Bestill den GRATIS Sannheten om stoff-informasjonspakken og Sannheten om stoff utdannelsespakken>>