Musikere fra Praha i Tsjekkia reklamerer for budskapet om å være stoffri med bannere, t-skjorter og utdeling av hefter. En populær måte å reklamere for Sannheten om stoff-programmet, er å holde stoffrie konserter som når ut til en stor del av samfunnet, fra voksne til unge i faresonen.

FOREBYGGELSESAKTIVITETER:
NÅ DE UNGE FØR STOFFENE.

Ved en spørreundersøkelse sa mange lærere at de manglet materialer med informasjon om stoff som kommuniserer til barn og unge. Når de ble spurt sa de at det skulle være nøyaktig materialer som var up-to-date og presentert på en måte så det fanget elevenes oppmerksomhet.

Det er her våre Sannheten om stoff materialer kan hjelpe. De er up-to-date, komplette og kan lett forstås av elevene. Våre materialer som er basert på grundige studier og undersøkelser presenteres på en interessant måte som oppfordrer barn og unge til å delta. Og når de blir brukt sier de unge at de ikke bare innser at det er best å unngå stoff i det hele tatt, men de vet også hvorfor.

Ingen – og spesielt ikke en tenåring – liker å bli gitt en skjennepreken om hva han eller hun kan eller ikke kan gjøre. Derfor gir vi dem de faktaene som lar dem ta en informert beslutning om selv å forbli stoffri. Nøkkelen til dette utdannelsesprogrammets suksess er elevenes deltagelse. Derfor oppfordres de unge til å delta i aktiviteter som fremmer en stoffri levemåte – aktiviteter som både er populære og hvor folk i alle aldre kan delta.