EL SALVADOR PÅ VEI TIL Å BLI EN STOFFRI NASJON

Oberst Hugo Angulo bruker Stoffri verden-materialene til å opplyse unge om sannheten om stoff til å hjelpe med å redusere grasserende stoffmisbruk og vold i El Salvador.

Etter 34 år i militæret i El Salvador var oberst Hugo Angulo på utkikk etter en ny strategi i krigen mot stoff. Han snur nå strømmen med Stoffri verden.

Stoff og alkohol er kjernen i landets problemer», sier oberst Hugo Aristides Angulo Rogel om El Salvador. Han henviser til et nivå av vold uten sidestykke utenfor krigsområder – 103 mord per 100 000 innbyggere i 2015. Mye av volden var forbundet med gjenger og narkohandel.

«Vi befinner oss midt mellom to markeder – landene i sør produserer stoff og i nord forbruker de dem», sier Angulo.

I hans 34 år som El Salvadors lengst tjenende militære tjenestemann så Angulo skaden av medikamenter og vold fra førstehånd. I 2016, mens han arbeidet som militærattaché for El Salvadors FN-delegasjon i New York, ble han introdusert til Stoffri verden (DFW) av ansvarlig leder for DFW-avdelingen i New York.

Angulo hadde funnet sitt nye våpen. «Jeg trengte et annet redskap, noe som ville endre landet», sa han. Etter at han ble leder for DFW El Salvador, leverte han sitt første DFW-seminar på Colonel Milton Andrade Military College og gjorde intervjuer på YSKL 104.1 FM nasjonale radio og Televisión Canal 10.

«Gjengene rekrutterer unge barn fra lokalsamfunnet, så min strategi var å opplyse barna på skolene», sier Angulo.

I Panchimalco samarbeidet Angulo med ordføreren og begynte levering på skolene deres. På grunn av deres egne vaner skulket elevene på en av skolene, men etter Angulos seminar, forandret det seg. «Vi hadde et høyt antall fravær, men etter seminaret var elevene så motiverte at de kom tilbake og forbedrer sine faglige prestasjoner», sier en lærer.

Angulo har så langt trent over 700 lærere til å levere DFW-programmet og nådd mer enn 50 000 elever i ni byer, og nå er planen å innføre programmet på alle skolene i landet.

Han samarbeidet deretter med rådhuset i San Salvador, Fundasalva (El Salvadors anti-stoff-stiftelse), FEPADE (Business Educational Development Foundation), nasjonalpolitiet og Alberto Masferrer Salvadoran Dental University, som gjorde DFW-leksjoner til et krav for alle innkommende studenter.

Etter disse programmene gikk El Salvadors mordrater ned til halvparten av hva det hadde vært i 2015, som justis- og sikkerhetsministeren tilskriver den «harde kampen» mot kriminalitet, tiltak for å rehabilitere innsatte og forebyggende programmer i høy-risiko-samfunn. Angulo kan stolt si at han var en stor del av de forebyggende programmene, og han fortsetter sitt arbeid med DFW for å bringe enda større positive forandringer i El Salvador. Se Angulos historie på nor.scientology.tv/HAngulo.


Bli med oss og gjøre seminarer og heftedistribusjon for å fremme en stoffri verden.

GÅR TIL HANDLING
Hjelp med å gjøre slutt på ulovlig stoffmisbruk

Hvert år den 26. juni går vi til handling på FNs internasjonale dag mot stoffmisbruk og ulovlig narkotikahandel, som er utpekt til å øke bevisstheten om farene ved ulovlig stoff.

På denne dagen går Stoffri verden (DFW)-frivillige og avdelinger ut på gatene for å dele ut Sannheten om stoff-hefter og får lokalbefolkningen til å skrive under på Løftet om et stoffritt liv. Frivillige leverer også seminarer og gjør bevissthetskampanjer på skoler.

Det er bare ett eksempel på hvordan Stoffri verden-avdelinger overalt kan samordne sine aktiviteter med internasjonale eventer og spesielle dager for å øke folks bevissthet.

Vi oppfordrer alle frivillige og støttespillere til å bli med oss i slike aktiviteter året rundt. Du kan også planlegge distribusjonen og underskriftsarrangementer på travle steder, sette hefter inn i butikker for kundene deres og alt mulig annet for å få ut sannheten om stoff til folk.

Få løftet på NeiTilStoff.org/nedlast. Send oss videoer og bilder av dine DFW aktiviteter.