Jeg lover å sette et godt eksempel ved:
  1. Å leve et stoffritt liv.
  2. Å vise mine venner at et stoffritt liv er mer gøy.
  3. Å lære mere om hvordan stoff virkelig skader folk.
  4. Å fortelle folk sannheten om de skadelige virkningene av stoff.
  5. Å arbeide med andre for å hjelpe til med å spre sannheten om stoff, slik at vi sammen kan skape et stoffritt samfunn.
Jeg lover!