Sannheten om stoff

VÅR STOFFKULTUR

Stoff har vært en del av vår kultur siden midten av det forrige århundret. Det ble gjort vanlig i 1960-årene gjennom musikk og massemedier, og har trengt inn overalt i samfunnet.

Anslagsvis er det 208 millioner mennesker internasjonalt som tar ulovlige stoff. I Norge finnes det ingen nyere offentlige undersøkelser av hvor mange stoffmisbrukere som finnes, men Statens Helsetilsyn (2000) anslår antall stoffmisbrukere i Norge til mellom 9 og 12 000, i nabolandet vårt Danmark er det i følge en rapport laget av Sundhedsstyrelsen i 2007, ca. 27 000 stoffmisbrukere, hvorav over 7000 er misbrukere av cannabis (marihuana eller hasj). Og i USA ble det i 2007, i en nasjonal undersøkelse, oppgitt at over 19,9 millioner amerikanere (eller 8 % av befolkningen fra alderen 12 år eller eldre) hadde brukt ulovlige stoffer i måneden før undersøkelsen.

Du kjenner sannsynligvis noen som har vært under påvirkning av stoff, direkte eller indirekte.

Det vanligst brukte – og misbrukte – stoffet i USA er alkohol. Bilulykker på grunn av alkohol er den nest-hyppigste årsaken til dødsfall blant tenåringer i De forente stater.

Det vanligst brukte ulovlige stoffet er marihuana. Ifølge en internasjonal rapport om stoff fra De forente nasjoner, World Drug Report 2008, misbruker omkring 3,9 % av verdens befolkning i alderen fra 15 til 64 marihuana.

Unge kommer i dag i kontakt med stoff langt tidligere enn før. En dansk undersøkelse fra 2005 fant at 44 % av de fra 16 til 24 år hadde røykt hasj minst en gang, og 21 % var nåværende (i løpet av det siste året) brukere. Basert på en undersøkelse fra Centers for Disease Control (USA) i 2007, viste det seg at 45 % av studentene på skoler rundt om kring i USA drakk alkohol og 19,7 % røykte marihuana i løpet av en måned.

Nylige undersøkelser i Europa blant 15-åringer tyder på at bruken av hasj varierer fra under 10 % til over 40 %, med den høyeste prosenten rapportert for tenåringer i Tsjekkia (44 %), fulgt av Irland (39 %), og Storbritannia (38 %) og Frankrike (38 %). I Spania og Storbritannia er kokainbruk blant 15- til 16-åringer på fra 4 % til 6 %. Bruken av kokain blant unge mennesker har steget i Danmark, Italia, Spania, Storbritannia, Norge og Frankrike.

«Mitt mål i livet var ikke å leve ... det var å bli høy. Gjennom årene begynte jeg å ta kokain, marihuana og alkohol i det falske håpet at det ville gjøre det mulig for meg å slippe vekk fra problemene mine. Det gjorde bare tingene verre. Jeg sa til meg selv, at jeg ville stoppe helt, etter å ha brukt det denne siste gangen. Det skjedde aldri.» – John

«Det begynte med marihuana, så piller (ecstasy) og syre, jeg lagde cocktailer av alle slags stoff, tok til og med overdoser for å få rusen til å vare lengre. Jeg hadde en forferdelig tripp en natt … Jeg ba og gråt for å få følelsen til å gå vekk, jeg hørte stemmer inne i hodet, skalv og var ute av stand til å forlate hjemmet mitt i seks måneder. Jeg var innesluttet og følte at alle så på meg. Jeg kunne ikke gå på offentlige steder. Du godeste! Jeg kunne ikke engang kjøre bil.

Jeg endte med å bli hjemløs, bo på gaten og sove i en pappeske. Jeg tigget og kjempet for å finne måter å få mitt neste måltid på.»– Ben

REFERENCES


 1. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2007 Annual Report
 2. “Drug Facts, Did You Know?” Drugs and the Environment, October 2004
 3. Results from the 2007 National Survey on Drug Use and Health: Fact Sheet.
 4. AlcoholScreening.org
 5. Office of National Drug Control Policy
 6. “New Initiative Harnesses Power of Teens, Parents to Stop Teen Drug Use,” Media Campaign, News Room, 29 January 2004
 7. Office of National Drug Control Policy, National Youth Anti-Drug Media Campaign, 3 October 2004
 8. “Help for Parents: Is Your Child Using Drugs? How to Find Out,” Partnership for a Drug-Free America, 12 October 2004
 9. Substance Abuse and Mental Health Services Administrations, U.S. Department of Health and Human Services
 10. UN Office of Drugs and Crime World Drug Report 2008
 11. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Statistical Bulletin 2008
 12. “Treatment Episode Data Set (TEDS) Highlights—2006”
 13. “CDC Survey: As Many Teens Smoke Marijuana as Cigarettes, Cigarette Use Dropping Faster,” 5 June 2008