ITALIENSK SI NEI TIL STOFF-TEAM GIR SEG I KAST MED EUROPAS HEROINHOVEDSTAD

Nasjonalpolitiet for Milano-området som har dannet sitt eget fotballag for å delta i Si nei til stoff-turneringer, stiller opp for et bilde før starten på en av fotballkampene deres.

En gruppe berørte foreldre tar saken i sin egen hånd for å skape et stoffritt Milano, og verver musikkelskere, fotballspillere, kommunale tjenestemenn og nasjonalpolitiet til kampen for å gjøre slutt på stoffmisbruk i byen deres.

I en by som ble gitt navnet Europas heroinhovedstad møttes en gruppe berørte foreldre for å danne Milanos Si nei til stoff-team med hjelp fra Stiftelsen for en stoffri verden.

De begynte med å dekke Milano og omegn med tusenvis av Sannheten om stoff-hefter.

Deretter gjorde de en brak-debut med en massiv konsert i det legendariske Milano-diskoteket «Alcatraz», hvor artister varierte fra nye folkemusikk-artister til nasjonale komikere. Konsertens seremonimestere informerte en tilhørerskare på mer enn 600 at de nå var en del av en stoffri bevegelse, mens de stod i et lokale like kjent for bruken av stoff blant dets publikum som det var for dets internasjonale artister.

Anti-stoff-idrettsstevner fulgte – alt fra tennis til motocross bringer budskapet for en stoffri verden – inntil teamet gikk inn for den italienske toppsporten: fotball.

Anti-stoff-idrettsstevner fulgte – alt fra tennis til motocross bringer budskapet for en stoffri verden – inntil teamet gikk inn for den italienske toppsporten: fotball.

Si nei til stoff Milano dannet sitt eget fotballag og begynte å konkurrere. De vant mer enn 20 pokaler i alt. Deretter satte de i gang sine egne anti-stoff-turneringer og laget spilte mot det lokale og nasjonale politiet, innsatte og fengselsbetjenter på et nærliggende fengsel og til og med medlemmer av byrådet.

Utgiveren av nasjonalpolitiets tidsskrift L' Impegno, («Engasjementet»), fikk nyss om Sannheten om stoff og ba om å få vedlagt et hefte i hvert eneste av magasinets 10 000 eksemplarer som distribueres annenhver måned til politiet over hele Italia.

En høytstående tjenestemann i politiet har siden blitt en entusiastisk forkjemper for Sannheten om stoff og deler ut hefter som bærer nasjonalpolitiets logo ved siden av Stiftelsen for en stoffri verden-logoen. Han bruker også programmets materialer i forebyggende foredrag til elever over hele Lombardia-regionen.

Gjennom sine mange parallelle aktiviteter har Si nei til stoff-Milano-teamet distribuert over 350 000 Sannheten om stoff-hefter. Hver av disse aktivitetene har brakt realiteten om et stoffritt hjem for barna deres nærmere.FAKTAENE
DEN SKREMMENDE SANNHETEN om syntetisk narkotika

1 av 9

TOLVTEKLASSINGER

i USA i 2012 brukte syntetiske cannabinoider det siste året ifølge rapporter.

20 %

FLERE

nye syntetiske psykoaktive substanser ble introdusert det siste året.

1512

AKUTTE MEDISINSKE SITUASJONER

forbundet med Spice i 2015. Det er en 5-dobbel økning siden 2014.

650

DESIGNERDOP

har overstrømmet Europa i løpet av de siste ti årene.

11 000

BESØK PÅ AKUTTMOTTAK

var forbundet med syntetisk marihuana i løpet av en periode på ett år i USA.VI TRENGER DIN HJELP

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.