SANNHETEN OM SYNTETISK NARKOTIKA
Stiftelsen for en stoffri verden Japan fordriver løgner som promoterer designerdop som «harmløse»

Syntetisk marijuana kalles dappo habu i Japan – «urter på kanten av loven» – og dets «ufarlige» navn på japansk kan være en betydelig faktor i den lave allmenne bevisstheten om stoffets skadelige virkninger. Men fra januar til mai 2012 var over 100 rapporterte besøk på akuttmottaket forbundet med syntetisk narkotika.

Lederen av den japanske avdelingen av Stiftelsen for en stoffri verden, Nao Mazaki, startet en kampanje for å øke allmenn bevissthet om hvor farlig stoffet er. Han vurderte først holdningen til stoffet, spesielt blant unge mennesker – den primære målgruppen for fabrikantene av syntetisk narkotika.

les mer >>

GJESTEKOLONNE
Bringer effektiv opplysning til en større forsyningslinje for narkotika

John Redmaner ansvarlig leder for Community Alliances for Drug-Free Youth, med base i San Diego.

Formålet til Community Alliances for Drug-Free Youth (CADFY) er å skape trygge og stoffrie lokalsamfunn. Vi gjør det for å støtte National Drug Control Strategy som ledes av President’s Office of National Drug Control Policy.

Vår tredelte tilnærming til å redusere stoffmisbruk består av:

  1. forbud – sette en stopper for strømmen av stoff over grensen og inn i våre lokalsamfunn;
  2. behandling – helbrede dem som har blitt rammet av stoffmisbruk og
  3. forebygging – sørge for at intet barn noensinne går nedover misbrukets mørke vei. Forebygging ved hjelp av opplysning ligger mitt hjerte nærmest, og i den forbindelsen er det et privilegium å arbeide sammen med Stiftelsen for en stoffri verden. Disse materialene er de beste jeg noensinne har sett.

les mer >>Politisjef roser
SANNHETEN OM STOFF-PROGRAMMET

Som politisjef i Babbitt i Minnesota så vel som medisinsk førstehjelpsarbeider og brannmann har Chad Loewen reddet mange liv. Han er en av betjentene fra Babbitt-politiet som mottar en anerkjennelse for å redde mennesker i livsfare. I sin rolle som både politisjef og leder for stoffopplysning i avdelingen sier han at han nå redder liv ved hjelp av Sannheten om stoff-programmet fra Stiftelsen for en stoffri verden. Det følgende er et utdrag fra et brev han skrev til Stiftelsen.

«Ingen forstår bedre enn politiet hvilken positiv innflytelse et godt opplysningsprogram om stoff kan ha, men uheldigvis bruker alt for mange avdelinger sine resurser på å bekjempe kriminaliteten stoffmisbruk medfører, i stedet for å opplyse om stoff eller forebygging.

Et enkelt søk på nettet for seks år siden førte meg til Stiftelsen for en stoffri verden. Jeg kikket etter hvilke andre stoffopplysningsprogrammer som var tilgjengelige og det føltes som om jeg hadde vunnet en jackpot. Det jeg hadde funnet var svarene på de mest alminnelig stilte spørsmålene fra mine elever. Sannheten om stoff-programmet forsynte detaljerte hefter om de mest vanlige misbrukte stoffene, og gav lærere som meg de nødvendige materialene til å bli de ekspertene som vi forventes å være.

les mer >>

UTTRYKT I TALL

Nettstedet » drugfreeworld.org har mer enn 12 millioner besøkende årlig, hvilket gjør den til et av de mest besøkte nettstedene for stoffopplysning og forebygging.

Sannheten om stoff-undervisning på skoler

Slovakia Foredrag til 120 799 elever på 2663 skoler
Venezuela Foredrag til 450 000 elever på 1346 skoler
Taiwan Foredrag til 307 965 elever på 921 skoler


FAKTA
Fremstilling av «lovlig» stoff

For å forstå syntetisk marijuana og annen syntetisk narkotika må man vite hva et «designer-stoff» er.

Et designer-stoff er en syntetisk versjon av et ulovlig stoff. Dets kjemiske sammensetning er endret ganske lite, for å unngå klassifisering som ulovlig. Det er i bunn og grunn et eksperiment av en undergrunnskjemiker for å lage et nytt «lovlig» stoff.

Når politiet får tak i et syntetisk stoff og forbyr det, lager undergrunnskjemikeren bare en annen, endret versjon, som nå faller utenfor klassifiseringen «ulovlig». Og syklusen gjentas.STIFTELSEN FOR EN STOFFRI VERDEN
Deltar i Verdensdagen mot narkotika

For FNs internasjonale dag mot stoffmisbruk og ulovlig narkotikahandel den 26. juni 2014, koordinerte Stiftelsen for en stoffri verden mer enn 200 eventer for stoffopplysning, distribuerte undervisningsmaterialene for Sannheten om stoff, i 28 land på seks kontinenter, og brakte anti-stoff-budskapet til ca. 200 000 mennesker.

Stiftelsens flaggskip-arrangement ble holdt i Kongressbygningen på Capitol Hill, og ble besøkt av kongressmedlemmer og tjenestemenn fra Drug Enforcement Administration (narkotikapolitiet).

Stoffri verden holdt også eventer rundt om i verden:

« Europa/Midtøsten
Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Israel, Italia, Russland, Spania, Sverige, Sveits, England

» Afrika
Algeri, Kenya, Lesotho, Sør-Afrika, Zimbabwe

» Asia
Japan, Taiwan

» Australia
Australia New Zealand

» Nord-Amerika
USA, Canada, Mexico

» Søramerika
Costa Rica, Venezuela


EFFEKTIV STOFFOPPLYSNING REDDER LIV

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden og hjelp med å beskytte de unges liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidraget ditt setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din gavmilde støtte hjelper til å gi mennesker den kunnskapen de trenger, for for å kunne ha en sunn, stoffri tilværelse.