STOFFRI VERDEN TAR BRODDEN AV KATASTROFEN

Stoffri Verden Ungarn-teamet (avbildet ovenfor) har nådd mer enn 135 millioner mennesker bare i de siste tre årene.

Et mektig team i Mellom-Europa arbeider for å ta brodden av det som har blitt kalt «en tikkende bombe» av stoffmisbruk før den eksploderer.

Ungarn, et sted med naturlig skjønnhet, vitenskapelig innovasjon og klassisk europeisk storhet, er også et land hvor én av tre unge mellom 13 og 16 allerede har eksperimentert med ulovlig stoff. For å gjøre saken verre, opplevde landet nylig et oppsving i syntetisk stoffmisbruk og medfølgende dødsfall, som ansporet en journalist til å uttrykke det på denne måten: «Ungarn sitter på en tikkende bombe som truer med å knuse samfunnet.»

De ungarske myndighetene har respondert med strenge lover både for langere og brukere. Besittelse av en liten mengde av en kontrollert substans kan nå få en ungarer i fengsel for opp til to år.

Men å stanse denne epidemien vil kreve mer enn strenge straffer. Syklusen av stoffmisbruk må stoppes ved starten ved å nå ungdommen med Sannheten om stoff før langerne hekter dem med salgsprat.

Stoffri verden Ungarn, en avdeling av Stiftelsen for en stoffri verdens internasjonale tiltak for undervisning og forebygging, har viet seg til nettopp denne saken. Med slagkraftige og prisbelønte materialer rettet mot unge, og som gir dem de rene, grufulle faktaene om praktisk talt hvert eneste stoff, har programmet eksplodert i Ungarn.

«Ungarn sitter på en tikkende bombe som truer med å knuse samfunnet.»

I de siste 14 årene har Stoffri verden Ungarn organisert årlige vår-maratonløp. De løper fra by til by og møter med tjenestemenn, holder tilstelninger, besøker skoler og deler ut tusenvis av Sannheten om stoff-hefter som sprer budskapet om å leve et stoffritt liv til hele landet.

I fjor ble Stoffri verdens idrettsutøvere tilsluttet av mer enn 4000 nye løpere. Sammen har de tilbakelagt 2100 km gjennom 77 byer og holdt anti-stoff-seminarer for over 7930 barn.

Gjennom resten av året har Stoffri verden Ungarn etablert et voksende nettverk av 1300 butikker i hvert eneste fylke i landet som deler ut Sannheten om stoff-hefter daglig til kunder. Butikker som deltar spenner over hele spekteret, fra pizzaleveringsbutikken som legger ved et hefte med alle bestillinger, til apoteker som distribuerer Sannheten om smertestillende midler-hefter med resepter.

Stoffri verden Ungarn gikk deretter til multimedia med sine prisbelønte informasjonsannonser som nå vises på 18 av de største lokale tv-stasjonene i ni fylker i Ungarn.

De slagkraftige annonsene, én for hvert stoff, skildrer hva en ung person ble fortalt om stoffet i motsetning til hva som faktisk skjedde da han tok det, etter mønsteret: «De sa…De løy.»

Budapests idrettsarena László Papp med 12 500 sitteplasser sluttet seg også til stoffri-budskapet og viste annonsene under 23 konserter ved siden av opptredener av kunstnere som Britney Spears og Sade.

På toppen av det hele blir annonsene vist på større gatekryss over hele Budapest og på 150 postkontorer i landet. Gjennom disse visningene har Stoffri verden Ungarn nådd mer enn 135 millioner mennesker i de siste fem årene.

Ungarns Stoffri verden-team som nå mottar finansiering fra det ungarske departementet for menneskelige ressurser, har i de siste tre årene delt ut nesten en halv million hefter og nådd over 51 000 ungdommer på 100 skoler. Ved å gjøre det åpner teamet øynene til et helt land for stoffmisbrukets ødeleggelser og setter en stopper for syklusen før den starter.VI TRENGER DIN HJELP

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.