LÆRER INDIAS 1,3 MILLIARDER Å LEVE STOFFRITT

Vasu Yajnik-Setia (til høyre) og medlemmer av hennes 31 avdelinger lærer India sannheten om stoff gjennom 19 delstater, som her på Sikh karriereveiledningsmessen.

Stoffri verden India som ble lansert i 2016, har raskt vokst til et nettverk av 31 grupper gjennom 19 indiske delstater, alle med formålet å opplyse Indias ungdom til å lede stoffrie liv.

Det finnes en masse marihuana. Det er en kulturell ting, en del av en svært populær festival kalt Festivalen for farger», sier Vasu Yajnik-Setia, ansvarlig leder for Stoffri verden India. Festivalen, også kjent som Holi, er en dag som blir feiret i India ved å dekke til venner, familie og til og med fremmede med et farget pulver. Det inkluderer ofte forbruket av «bhang», et spiselig cannabispreparat. Som den foretrukne planten til Shiva, den indiske guden av ødeleggelse, er det er derfor ikke overraskende at marihuana er en dominerende kraft i Indias ulovlige narkohandel.

For å motvirke dette dannet Vasu sin første Stoffri verden-gruppe i New Delhi sent i 2016. De gikk raskt ut på gatene. «Vi identifiserte Raahgiri [et borgerinitiativ til å forbedre gatene] som en god plattform til å starte et dissemineringstiltak fra», sier hun.

I tillegg til utdeling på gaten etablerte Vasu også et team av foredragsholdere som gikk til skoler, samt grupper som leverte DFW-seminarer, inkludert til underprivilegerte elever på Sunaayy Foundation og på Rao Ram Singh offentlige skole, som har mottoet: «Kunnskap, tjeneste, nestekjærlighet.» Så er det Sikh karriereveiledningsmessene som holdes to ganger i året, hvor videregående elever og lærere får materialer og underskriver stoffri-løfter. «Siden barn kan oppleve deres første møte med stoff i en hvilken som helst alder, er løsningen å nå dem før pusheren gjør det», sier Vasu. Men i et land med 1,3 milliarder mennesker, er én gruppe ikke nok.

«Jeg innså raskt at for å virkeliggjøre min drøm om å bringe DFW til hele India, var jeg nødt til å gå utover de eksisterende linjene for virksomhet. Jeg begynte å rekruttere alle og enhver», sier Vasu. Hennes avdeling vokste til seks grupper i Delhi-området – Indias hovedstad med 18,9 millioner innbyggere. Dette inkluderte Dwarka-teamet sørvest i Delhi som trente 250 politikadetter i Sannheten om stoff og så nådde ut til å levere til andre.

Det varte ikke lenge før dette ekspanderte med grupper som dukket opp i alle hjørner av India, fra Telangana delstat i sør, til Gujarat delstat-gruppen på Indias vestkyst og rett nordover til «Blue City», Jodhpur i delstaten Rajasthan, der gruppens leder arbeider på kontoret for narkotikakontroll i India.

Som Vasu sier: «Mitt mål er å ha et stoffritt India», og nå, med 31 grupper i 19 delstater, som allerede har opplyst 125 000 mennesker i avdelingens første 14 måneder, har hun lagt grunnlaget for å oppnå nettopp det.


Redder du liv ved å undervise i Sannheten om stoff? Fortell oss om det.

GÅR TIL HANDLING
Underviser i Sannheten om stoff?

Liker du å lese historier om forebygging mot stoff og innføring av undervisning rundt om i verden? Har du noensinne lurt på om din egen historie kunne bli fortalt?

Stoffri verden er et globalt nettverk av lærere, politimyndigheter, spesialister i forebygging mot stoff, foreldre og frivillige – alle forbundet med deres bruk av Sannheten om stoff-materialer og et felles formål om styre folk i retning av et stoffritt liv. Siden du leser dette er du allerede en del av teamet.

Hvis du på en vellykket måte har anvendt Sannheten om stoff-materialene og har lyst til å dele dine utfordringer og suksesser med andre, vil vi gjerne høre fra deg. Din historie har muligheten til å bli omtalt i et fremtidig nyhetsbrev.

Send din historie og bilder. Din erfaring kan inspirere andre til å slutte seg til oss for å undervise i sannheten om stoff rundt om i verden.

Vi venter på å få høre fra deg!


REDD UNGE LIV

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.