LÆRER INDIAS 1,3 MILLIARDER Å LEVE STOFFRITT

Stoffri verden India som ble lansert i 2016, har raskt vokst til et nettverk av 31 grupper gjennom 19 indiske delstater, alle med formålet å opplyse Indias ungdom til å lede stoffrie liv.


les mer >>

EN JUNI TIL Å MINNES – STOFFRI VERDEN NEW YORK VISER OSS HVORDAN DET GJØRES

Stoffri verden New York-avdelingen tar juni med storm med arrangementer over hele byen fra Puerto Rico-dagen, til FN, til en Helteprisgalla og mer.


les mer >>

10 DAGER TIL Å SI NEI TIL STOFF

DFW Belgia slutter seg til avdelinger i 24 land for å markere Den internasjonale dagen mot stoffmisbruk og narkotikahandel.


les mer >>

CANADA-DAG-OPPTOG SENDER UT SANNHETEN

Stoffri verden Canada slutter seg til Canada-dag-opptoget for å fortelle ungdommen sannheten om stoff.


les mer >>

FAKTA

BARN PÅ STOFF

Formålet med Stoffri verden er å nå ut til barna før stoff gjør det, og her er hvorfor:

11 %

AV ALL ALKOHOL

konsumert i USA konsumeres blant unge mennesker i alderen 12 til 20

35%

AV STUDENTER

i Den europeiske union hadde episoder med tung drikking i løpet av en måneds tid

35,1 %

AV 12.-KLASSINGER

i Amerika røkte marihuana i året som gikk

13%

AV FOLK

som begynner å røyke marihuana som tenåringer blir avhengig av det

50 %

AV TENÅRINGER

er mindre tilbøyelige til å ta stoff når de lærer om stoff fra sine foreldre enn de som ikke gjør det


REDD UNGE LIV

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.