EN ALLIANSE FOR Å GJØRE SLUTT PÅ STOFFMISBRUK PÅ FILIPPINENE

Nasjonalpolitiet på Filippinene fullfører sin trening som Stoffri verden-instruktører og -trenere.

I et land som er plaget av internasjonal narkotikahandel og stoffmisbruk, slår nasjonalpolitiet seg sammen med Stiftelsen for en stoffri verden for et pilotprosjekt med løsningen.

Med «porøse grenser» og avkrokene av dens øygruppe er Filippinene et lettvint mål til utnyttelse for narkotikahandlere. Det er både en stoffkonsumerende nasjon og et omlastingspunkt for metamfetaminer, som landet har det høyeste forbruk av i Øst-Asia. Ifølge Rådet for farlige stoff bruker 1,8 millioner filippinere ulovlig stoff.

«Stoff er et enormt problem på Filippinene – det er ganske enkelt en svøpe», sier Stoffri verden-ambassadør Robert Anderson. «Det finnes et stort anti-stoff-push i landet og politiet er dem som er ute på gatene, så de vil ha Sannheten om stoff.»

Robert Anderson organiserte en to-og-en-halv-dagers pilotprosjekt-trening for 100 betjenter fra Filippinenes nasjonalpoliti (PNP) i 2016. General Benjamin Macalong, PNPs nestleder for operasjoner, ledet lanseringen.

Betjentene ble opplært til å levere hele Sannheten om stoff-pensumet og drillet på vanskelige spørsmål unge stiller og situasjoner fra det virkelige livet. Det kunne antas at hele politiet er eksperter på stoff, men dette er ikke tilfelle, sier en PNP-betjent: «Som en god far som ikke drikker alkohol eller røyker sigaretter, vet jeg vet ikke noe om ulovlig stoff ... Seminaret er veldig viktig for meg.»

I tillegg til å lære å levere pensumet, ble betjentene trent opp som trenere slik at når de vendte tilbake til sine respektive lokalsamfunn var de så i stand til å trene flere politibetjenter til å levere pensumet. For å utbre leveringen mottok hver graduant en forsyning av Sannheten om stoff-hefter på både engelsk og tagalog. Etter hjemkomsten begynte de øyeblikkelig levering til lokale skoler og grupper.

Etter dette vellykkede pilotprosjektet inngikk PNP offisielt partnerskap med Stoffri verden for en nasjonal utrulling av Sannheten om stoff-programmet. Narkotikamyndighetene og Rådet for farlige stoff var til stede under pilotprosjektet og ble med på den neste treningen som ble holdt i juli 2017 for 107 mennesker. Disse begynte umiddelbart deretter å levere selv.

Fra den første overveldelsen av stoffproblemet fullførte betjenter og tjenestemenn med håp og formål. Som én av dem uttrykte: «Det å ha denne typen trening gjorde meg urolig og gav meg et formål om å gjøre noe, noe som kan være nyttig for unge ... Takk til medlemmene av Stiftelsen for en stoffri verden for å hjelpe og støtte oss – det filippinske folket – i å utrydde stoffmisbruk. … Dette er noe som er verdt å oppskatte og huske.»


GÅR TIL HANDLING
Historien din kunne bli fortalt

Liker du å lese historier om forebygging mot stoff og innføring av undervisning rundt om i verden? Har du noensinne lurt på om din egen historie kunne bli fortalt?

Stoffri verden er et globalt nettverk av lærere, politimyndigheter, spesialister i forebygging mot stoff, foreldre og frivillige, alle forbundet med deres bruk av Sannheten om stoff-materialer og et felles formål om styre folk i retning av et stoffritt liv. Mens du leser dette er du sannsynligvis allerede en del av teamet.

Hvis du på en vellykket måte har anvendt Sannheten om stoff-materialene og har lyst til å dele dine utfordringer og suksesser med andre, vil vi gjerne høre fra deg for muligheten til å bli omtalt i et fremtidig nyhetsbrev.

Kontakt oss Vi vil intervjue deg via telefon eller e-post etter behov og så skrive din historie.

Vi venter på å få høre fra deg!


GI ET BIDRAG

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.