SANNHETEN OM SYNTETISK NARKOTIKA
Stiftelsen for en stoffri verden Japan fordriver løgner som promoterer designerdop som «harmløse»

Syntetisk marijuana kalles dappo habu i Japan – «urter på kanten av loven» – og dets «ufarlige» navn på japansk kan være en betydelig faktor i den lave allmenne bevisstheten om stoffets skadelige virkninger. Men fra januar til mai 2012 var over 100 rapporterte besøk på akuttmottaket forbundet med syntetisk narkotika.

Lederen av den japanske avdelingen av Stiftelsen for en stoffri verden, Nao Mazaki, startet en kampanje for å øke allmenn bevissthet om hvor farlig stoffet er. Han vurderte først holdningen til stoffet, spesielt blant unge mennesker – den primære målgruppen for fabrikantene av syntetisk narkotika.

I Japan blir syntetisk narkotikasolgt på salgsautomater.

En undersøkelse fra 2012 blant 6150 elever fra ungdomskoler og videregående skoler i Tokyo og nabobyene Saitama og Kanagawa viste at mange elever anså at å besitte og bruke syntetisk narkotika var «et personlig valg» og «ikke galt hvis det ikke var ulovlig».

Og nesten dobbelt så mange ungdomsskoleelever som elever fra videregående skole fortalte at de hadde brukt syntetisk narkotika.

«Unge mennesker kunne kjøpe syntetisk narkotika på gaten, på internett, og til og med i salgsautomater utenfor skolene», sa Mazaki.

Mazaki fant også at manglende kunnskap om farene ved syntetisk narkotika ikke bare var et problem for elevene, men også for lærerne. «Jeg var forbløffet over en lærer som sa: ’Jeg trodde det var i orden å bruke en slik urt, fordi den blir kalt en urt.’»

Ytterligere undersøkelse av læreres kunnskap om disse substansene avslørte at 30 % av dem ikke kunne forklare de skadelige virkningene av syntetisk narkotika, mens 63 % sa at de kunne «forklare det i store trekk» og 84,4 % var glade for å få opplysninger om skadene av syntetisk narkotika.

Frivillige fra Stoffri verden når millioner med Sannheten om stoff, gjennom radio og TV-visninger over hele Japan.

Det fikk Mazaki til å trappe opp arbeidet for å få sannheten om syntetisk narkotika ut til både elever og lærere. Hun slo seg sammen med med den nasjonale organisasjonen for forebygging mot kriminalitet, All-Japan Yomiuri Security Association, som er forbundet med landets største avis, Yomiuri Shimbun. Gjennom dette partnerskapet ble Sannheten om stoff-programmet en offisiell del av organisasjonens presentasjoner på skoler.

Gjennom deres egne programmer har Mazaki og hennes frivillige delt ut 2,4 millioner Sannheten om stoff-hefter, koordinert 800 eventer og holdt stoffopplysningsforedrag til bortimot 50 000 elever. Budskapet ble også vist på TV og i trykte medier i et sammenlagt opplag på over 30 millioner.

Overhusmedlem Hirotaka Ishikawa utstedte en anerkjennelse til Mazaki og Stiftelsen for en stoffri verden for deres arbeid i forbygging mot stoff:

«Som et resultat av deres omfattende opplysningsaktiviteter har dere beskyttet tusenvis av unge mennesker mot de dødelige virkningene av disse tidligere ukjente substansene ... . Deres handlinger har i betraktelig omfang bidratt til å styrke de utdannelsesmessige og juridiske foranstaltningene mot spredningen av syntetisk narkotika. Deres verdifulle bidrag til å hjelpe med å beskytte Japans ungdom mot skadene fra narkotika bør bli høyt anerkjent.»

– Overhusmedlem Hirotaka Ishikawa
Stiftelsen for en stoffri verden Japan har vist Sannheten om stoff til 50 000 elever på 200 skoler.


FAKTA
Fremstilling av «lovlig» stoff

For å forstå syntetisk marijuana og annen syntetisk narkotika må man vite hva et «designer-stoff» er.

Et designer-stoff er en syntetisk versjon av et ulovlig stoff. Dets kjemiske sammensetning er endret ganske lite, for å unngå klassifisering som ulovlig. Det er i bunn og grunn et eksperiment av en undergrunnskjemiker for å lage et nytt «lovlig» stoff.

Når politiet får tak i et syntetisk stoff og forbyr det, lager undergrunnskjemikeren bare en annen, endret versjon, som nå faller utenfor klassifiseringen «ulovlig». Og syklusen gjentas.EFFEKTIV STOFFOPPLYSNING REDDER LIV

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden og hjelp med å beskytte de unges liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidraget ditt setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din gavmilde støtte hjelper til å gi mennesker den kunnskapen de trenger, for for å kunne ha en sunn, stoffri tilværelse.