Menu background image
Misbruk av reseptpliktige legemidler

STIMULANSER

Stimulanser, som noen ganger kalles «uppers», øker midlertidig årvåkenheten og energien. De mest alminnelig brukte gatestoffene, som hører til i denne kategorien, er kokain og amfetaminer.

Reseptbelagte stimulanser finnes som piller eller kapsler. Når de blir misbrukt, blir de enten svelget, injisert som væske eller knust og sniffet.

VIRKNINGER PÅ KORT SIKT

Virkningen på kort sikt, hvis man bruker disse stimulansene, kan være utmattelse, apati og depresjon – «nedturen» som kommer etter å ha vært «høy». Det er den omgående og vedvarende utmattelsen som hurtig fører til at brukeren av stimulansene vil ha mer. Snart prøver han ikke engang på å bli «høy» lenger, han prøver bare å få det «bra» – for bare å få lite grann energi.

LANGSIKTIGE EFFEKTER

Stimulanser kan være vanedannende. Tar man høye doser av noen stimulanser flere ganger etter hverandre, kan det etter en kort periode føre til følelser av fiendtlighet eller paranoia. Det kan også resultere i faretruende høye kroppstemperaturer og en uregelmessig puls.

 

For mer informasjon om misbruk av legeordinerte stimulanser se Sannheten om Ritalin-misbruk.NAVN PÅ GATA


BRAND NAMES Ritalin Concerta Biphetamine Dexedrine STREET NAMES R-ball Skippy The smart drug Vitamin R JIF Kibbles and bits Speed Truck drivers Bennies Black beauties Crosses Hearts LA turnaround Uppers