Menu background image
Misbruk av reseptpliktige legemidler

RESEPTBELAGT MEDISIN: DET DU IKKE VET

Mange reseptbelagte medikamenter er blitt kategorisert av Det amerikanske legemiddeltilsynet (Drug Enforcement Administration) til å være i samme kategori som opium eller kokain, fordi de potensielt kan føre til misbruk og avhengighet. Det omfatter ritalin og Dexedrine (stimulanser) og smertestillende medisiner som OxyContin, Demerol og Roxanol.

Mange illegale gatestoff ble på et tidspunkt brukt eller ordinert av leger eller psykiatere, men ble senere forbudt, da bevisene på deres skadelige virkninger ikke lenger kunne ignoreres. Eksempler på dette er heroin, kokain, LSD, metamfetamin og ecstasy.

Misbruk av reseptbelagt medisin kan være mer risikabelt enn misbruk av illegalt fremstilt stoff. Den kraftige virkningen fra noen av de syntetiske stoffene som finnes som reseptbelagte legemidler, fører til en høy risiko for en overdose. Det er i spesiell grad tilfellet for OxyContin og tilsvarende smertestillende midler, hvor dødsfall pga. overdose er blitt mer enn fordoblet over en periode på fire-fem år.

Mange mennesker innser ikke at distribusjon eller salg av reseptbelagt medisin (fra andre enn en lege) er en form for narkohandel og like ulovlig som å selge heroin eller kokain, og kan gi høye bøter og lange fengselsstraffer. Når langing av stoff ender med dødsfall eller alvorlige kroppslige skader, kan langerne risikere fengsel på livstid.

Typer av misbrukt reseptbelagt medisin

Reseptbelagt medisin, som inntas for moro skyld, omfatter følgende hovedkategorier:

1. Beroligende midler: De blir kalt beroligende midler fordi de innvirker på sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og nedsetter hjernefunksjonen. Inkludert er sedativer (som anvendes for å gjøre en person rolig og søvnig) og andre beroligende midler som er beregnet på å redusere spenninger eller angst.

2. Opiater og morfin-derivater:1 De blir alminneligvis omtalt som smertestillende midler da de inneholder opium-lignende substanser og blir brukt til å lindre smerte.

3. Stimulanser: En type legemidler som har til hensikt å øke energi og årvåkenhet, men som også øker blodtrykket, pulsen og åndedrettet.

4. Antidepressiva: Psykiatrisk medikament som er ment å håndtere depresjon.

  1. 1. derivater: et kjemisk stoff dannet ut fra et beslektet stoff.