EFFEKTIVT STOFFUTDANNELSESVÆRKTØY TIL ALLE LÆRERE OG PEDAGOGER

Sannheten om stoff-undervisningspakke

Sannheten om Stoff-utdannelsespakken inneholder praktiske redskaper til å informere unge mennesker om stoffmisbruk.

Ingen bestrider alvorligheten av stoffproblemet og dets knusende virkning på dagens ungdom. Akademiske resultater forverres, og enda mer alvorlig, stoff undergraver helsen og ødelegger unge liv.

Den beste løsningen er å nå barn og unge med effektiv, fakta-basert undervisning om stoff – før de begynner å eksperimentere. Barn, tenåringer og ungdom som kjenner faktaene om stoff er mye mindre tilbøyelige til å begynne å bruke dem.

Kjernen i stiftelsens undervisningsprogram er en 102 minutter lang dokumentarfilm Sannheten om stoff: Virkelige mennesker – virkelige historier.

Dokumentarfilmen suppleres av 13 hefter og prisbelønte offentlige informasjonsfilmer. Mer enn 55 millioner utdannelseshefter er blitt distribuert i over 60 nasjoner på 20 språk.

Sannheten om Stoffer utdannelsespakken imøtekommer den voksende etterspørselen etter praktiske redskaper til å hjelpe lærere og pedagoger til hurtig og effektivt å kommunisere sannheten om stoff. Den inneholder leseplaner, oppgaver og klasse-diskusjoner som får elevene til å delta og som fanger oppmerksomheten deres. Elevene leser, ser – og viktigst av alt – bruker informasjonen for å ta de rette beslutningene om bruk av stoff.

Det er nesten ingen lærer, mor eller far som ikke har spurt: Hva kan jeg gjøre for å hjelpe med å holde barn vekk fra stoff? Sannheten om stoff Utdannelse pakke hjelper med å besvare dette spørsmålet til den maksimale gagn for nåtidens studenter og unge.