Menu background image
Misbruk av reseptpliktige legemidler

KETAMINE

Ketamine er kategorisert som et «dissosiativt bedøvelsesmiddel»1 anvendes som pulver eller i flytende form som et bedøvelsesmiddel, vanligvis på dyr. Det kan sprøytes, drikkes, sniffes eller bli tilsatt til jointer eller sigaretter. Ketamine ble satt på listen over stoff som er under spesiell kontroll i USA i 1999.

Kort- og langtidsvirkninger omfatter økt puls og økt blodtrykk, kvalme, oppkast, følelsesløshet, depresjon, hukommelsestap, hallusinasjoner og mulighet for dødelige åndedrettsproblemer. Ketamine-brukere kan også utvikle sterk trang til stoffet. Ved store doser opplever brukere en effekt som blir omtalt som «K-Hole», en «ute av kroppen» eller «nær døden» opplevelse.

Pga. den distanserte og drømmeaktige tilstanden midlet setter personen i, hvor brukeren finner det vanskelig å bevege seg, er ketamine blitt brukt som et «date rape» (middel til voldtekt)-stoff.

  1. 1. «dissosiativt bedøvelsesmiddel»: et stoff som forvrenger syns- og høresansene og forårsaker følelser av distansering (atskillelse) mellom omgivelsene og en selv.


NAVN PÅ GATA

BRAND NAMES Ketaset Ketalar Ketalar SV Ketanest Ketanest S STREET NAMES Special K K Super C Cat Valium Jet Super acid Green