TENNER GNISTEN TIL EN BEVEGELSE UTFORMET TIL Å FEIE BRASILS STOFFEPIDEMI AV BANEN

Mer enn 5500 frivillige hjalp med å dele ut over to millioner Sannheten om stoff-hefter i Rio de Janeiro sammen med politiet og undervisere for å lansere en bevegelse som startet ved De olympiske leker og gikk inn i den brasilianske slummen, og spredde faktaene som merkbart reduserte etterspørselen etter stoff.

En hærskare av brasilianske Stoffri verden-frivillige påtar seg ansvaret for en nasjon midt i en crack-kokain krise – et godt eksempel på hva som kan oppnås med de riktige verktøyene.

Det hele begynte da Sommer-OL i Rio de Janeiro nærmet seg og internasjonale overskrifter forutsa en katastrofe. Brasil var lammet av en landsomfattende crack-epidemi og med anslagsvis 28 millioner kokainbrukere forbrukte nasjonen 18 prosent av verdens kokain. Det gjorde Brasil til den nest største forbrukeren etter USA og det bidrar med sikkerhet til å gjøre landet til et av de mest voldelige land i verden.

Bak kulissene forbereder Stoffri verden (DFW – Drug Free World) Brasil for å takle problemet med stoff direkte. Men det ville det kreve et meget stort team til å få tilstrekkelig arbeidskraft til å nå den femte mest folkerike nasjonen på jorden, så DFW Brasil slo seg sammen med enhver som var interessert i å ta fatt på problemet: allmennyttige grupper, prester og deres menigheter, idrettsutøvere, politiet og til og med sambadansere. Da alle samlet seg var det en formidabel hærskare på over 5500 frivillige.

Bevegelsens første fremstøt var å distribuere en million Sannheten om stoff-hefter før og under OL. Dette ble oppnådd med distribusjon til lokale idrettsutøvere og besøkende på Copacabana-stranden, nedover Boulevard Olímpico og igjennom alle de større plassene hvor lekene skulle holdes.

Ordføreren i Rio de Janeiro kom om bord med en skriftlig godkjennelse og gjorde det mulig for DFW Brasil å sende Sannheten om stoff-annonser på steder hvor tusenvis av tilskuere var samlet for å se kampene live på store utendørsskjermer. PSA-ene ble vist 204 ganger til 1 680 000 mennesker. Samtidig ble Sannheten om stoff-medier også sendt på TV, radio og på trykk.

Med økt momentum fortsatte det utvidede DFW-teamet å presse på. Deres neste fremstøt var distribusjon i de beryktede favelas, den brasilianske slummen. Enda en million brasiliansk-portugisiske hefter ble trykt, denne gang med våre partneres logoer, herunder Rios sivile politienhet «Papo di Responsa», rådhuset Duque de Caxias og undervisningsdepartementet i São Paulo. Til slutt ble ikke én. men to millioner hefter utdelt.

Med millioner av mennesker som nå hadde lært sannheten fikk Rio de Janeiro en hittil usett nedgang i myndighetenes beslaglegging av stoff siden 2008: 42 % nedgang i marihuana, 40 % nedgang i kokain og 51 % nedgang i crack. Rios sekretær for offentlig orden la frem det større bildet da han sa: «I et eneste sveip har dere gitt støtet til en stoffri bevegelse her i Rio og for hele Brasil.»


GÅR TIL HANDLING
Start en Stoffri verden-gruppe

Sannheten om stoff-programmet er utformet slik at andre grupper kan tilslutte seg det og bruke det som deres eget. Utallige undervisere, politifolk og allmennyttige organisasjoner har gjort nettopp det.

Men det finnes dem som ønsker å være med på Stiftelsens team og selv starte en Stoffri verden-gruppe. Siden vi bestemt ikke kan nå ut til hele planeten alene byr vi deg velkommen om bord til å bli del av vår kampanje.

Da Amira Bizet, en universitetsstudent fra Algerie kontaktet Stiftelsen og spurte hvem som kjørte gruppen i landet hennes, spurte vi henne: «Hva med deg?»

Og uten videre sluttet Amira Bizet seg til teamet, mottok sin første store bestilling på Sannheten om stoff-materialer, rekrutterte et par venner og begynte å booke presentasjoner på skoler. Så lett er det.

Hvis du gjerne vil starte en gruppe i ditt område, skriv til oss og vil vi få deg i gang.


REDD UNGE LIV

Støtt Stiftelsen for en stoffri verden, og hjelp med å beskytte unge liv mot de ødeleggende virkningene av stoff. Bidragene dine setter oss i stand til å gjøre opplysningsmaterialene våre gratis tilgjengelige for skoler, ungdomsorganisasjoner og andre grupper og enkeltpersoner. Din støtte hjelper til med å gi unge mennesker den kunnskapen de trenger for å kunne leve sunne, stoffrie liv.