Alkohol

INTERNASJONALE STATISTIKKER

Alkohol dreper flere tenåringer enn alle andre stoffer til sammen. Det er en faktor i de tre hovedårsakene til dødsfall blant 15 til 24-årige: ulykker, drap og selvmord.

 • Unge som drikker er 7,5 ganger mer tilbøyelige til å bruke andre illegale stoff og femti ganger mer tilbøyelige til å bruke kokain, enn unge mennesker som ikke drikker. En undersøkelse viste at 32 % av de tunge alkoholmisbrukerne over 12 år, også brukte illegale stoffer.
 • I 2005 ble 6,6 % av USAs befolkningen fra 12 år og oppover, eller 16 millioner mennesker, rapportert å drikke mye (drikkeorgie på minst fem av de siste tretti dagene).
 • Av 3,9 millioner amerikanere som i 2005 mottok behandling for stoffmisbruk, ble 2,5 millioner behandlet for alkoholmisbruk.
 • I 2007 var det 12 998 alkoholrelaterte trafikkdrap i USA. Det er mer enn tre ganger så mange som antallet av amerikanske soldater som døde i kamp under de første seks årene av Irak-krigen.
 • 1,4 millioner personer blir arrestert for fylle­kjøring i USA hvert år.
 • Det amerikanske justisdepartementet gjorde en undersøkelse som viste at helt opp til 40 % av den voldelige kriminaliteten, skjer under alkoholpåvirkning.
 • I 20052006, var det 187 640 alkoholrelaterte innleggelser på offentlige sykehus i England.
 • I England var det 6570 dødsfall i 2005, av årsaker som var direkte knyttet til alkoholbruk. Dette tallet steg til 8758 i 2006. Dette er en stigning på 33 % på bare ett år.
 • En undersøkelse påpeker at av de 490 millioner menneskene i EU, er mer enn 23 millioner avhengige av alkohol.
 • I Europa bidrar alkohol hvert år til nesten 1/10 av alle sykdomstilfeller og for tidlig død.
 • I 39 % av alle trafikkdødsfall i 2005 var alkohol involvert.
 • 40 % av alle voldelige forbrytelser skjer under påvirkning av alkohol.