GRATIS SANNHETEN OM ALKOHOL HEFTE

Trinn 1 / 3

Trinn 2 / 3

Personlige opplysninger:

  • Vennligst velg tiltaleformen ovenfra

Trinn 3 / 3

Din kontaktinformasjon:

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@drugfreeworld.org. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.

TAKK!

Bestillingen din er vel mottatt.

Leveringen vil ta to til fire uker.

Respekten for ditt personvern er svært viktig for oss. Vi vil bruke informasjonen du har gitt utelukkende til formålet å behandle og oppfylle bestillingen din.

Alkohol er et stoff.

Det er klassifisert som et hemmende middel, hvilket betyr at det nedsetter vitale funksjoner – og det kan resultere i utydelig uttale, usikre bevegelser, forvrengte persepsjoner og manglende evne til å reagere hurtig.

Hva angår hvordan det påvirker sinnet, kan det best beskrives som et stoff som forminsker en persons evne til å tenke rasjonelt og forvrenger hans eller hennes dømmekraft. Avhengig av hvor mye alkohol som inntas og personens fysiske tilstand, kan alkohol forårsake: utydelig tale, søvnighet, oppkast, diaré, hodepiner, pustebesvær, nedsatt dømmekraft, blodmangel (tap av røde blodlegemer), blackouts og bevisstløshet.

Finn ut hvordan det kan være en fatal feil å avvise at alkohol er et stoff. Få faktaene.

ditt GRATIS eksemplar av heftet Sannheten om alkohol.