I Seattle Washington, er Stiftelsen for en stoffri verden aktiv i en forening i lokalsamfunnet for å avskaffe stoffmisbruk. De deler ut hefter som hjelper foreldre med å utdanne barna sine – en vellykket strategi for forebygging av stoffmisbruk som starter hjemmefra.

DISTRIBUSJON AV SANNHETEN OM STOFF

Utdeling av opplysninghefter om stoff på gaten når både unge og voksne langs Londons hovedgater.

En viktig aktivitet i å få ut sannheten om stoff er distribusjonen av programmaterialer – hefter og brosjyrer. Hver uke hjelper skoler og ungdomsgrupper i byer over hele verden med å få de 13 heftene med Sannheten om stoff ut i sine lokalsamfunn.

Det første heftet gir en generell forståelse av emnet stoffer – hvordan de «virker», og hva de gjør med kroppen og sinnet. Det er et hefte om hvert stoff. Hvert hefte gir ganske enkelt de rene faktaene uten noen moralpreken. Firmaer og regjeringer er med på å støtte en massiv distribusjon av dem i hele verden.

Det har blitt distribuert hefter på 20 forskjellige språk, og de erstatter mytene om stoffer med sannhet. Det blir gjort direkte ute i gatene med personlig kontakt og hånd-til-hånd utdeling. Inntil nå er mer enn 26 millioner hefter blitt distribuert overalt fra New York til Taiwan og fra Australia til Italia.