Stiftelsen for en
Stoffri Verden
LØFTE

Jeg (navn) uttrykker hermed min bekymring over det økende problemet med stoff blant mennesker i [by eller område] og lover å gi min støtte til dette programmet og ved enhver anledning offentlig å oppfordre alle mennesker til å lære sannheten om stoff og å ta deres egne beslutninger om å bli stoffrie.

Dessuten ber jeg de folkevalgte og andre innflytelsesrike personer om å slutte seg til oss og støtte effektiv opplysning om stoff som gir alle, spesielt unge mennesker, faktaene om stoff.

Jeg lover!