Ved lokale arrangementer og ved festivaler rundt omkring i verden, kan man finne medlemmer av Stoffri ungdom som deler ut Sannheten om Stoff-hefter til alle som gjerne vil vite de faktiske kjensgjerningene om stoff.

STOFFRIE UNGDOMSKLUBBER

I Los Angeles lærer medlemmene av en Stoffri ungdomsklubb hva de kan gjøre for å utdanne andre og forebygge stoffmisbruk lokalt.

Hvert tolvte sekund eksperimenter nok et skolebarn med ulovlige stoffer for første gang. Derfor er det ennå mer pressende at utdannelse i stoffmisbruk og forebyggende kampanjer når barna før de starter.

Som en del av stiftelsens informasjons- og opplysningskampanje sponser samfunnshus, skoler og andre verden over Stoffri Verden ungdomsklubber. Om det så er i Twin Cities, Minnesota i USA eller Chihuahua i Mexico er budskapet klart: Finn ut Sannheten om Stoff.

Unge mennesker blir aktivister for en stoffri verden gjennom deltagelse i klubbene og de mange samfunnsaktivitetene. Visninger av de 16 offentlige informasjonsfilmene og den 90-minutters dokumentaren Sannheten om stoff: Virkelige mennesker – Virkelige historier vises regelmessig for å gi en dyptgående titt på et individuelt stoff.

En del av disse er å få andre til å skrive under på Stoffri Løftet om å leve liv uten stoff. Ved å gjøre dette blir gruppepresset vendt om og på den måten skapes stoffrie soner i deres skoler, nabolag og samfunn.