Stoffrie stil- og plakatkonkurranser avholdes på skoler og i sentre i lokalsamfunnet for å øke bevisstheten om stoff og for å fremme et stoffritt liv blant unge.

STIL- OG PLAKAT-KONKURRANSER

Stoffri verden-programmet bygger på at hvis man utdanner et barn med sannheten om stoff er det mer sannsynlig at det velger riktig mht. stoff – og selv kommer til sine konklusjoner.

En av de mest effektive måtene å gjøre det på er ved å oppfordre elever til å delta i stoffri verden stil- og plakat-konkurranser.

Til dags dato har tusener av skoler og samfunnsgrupper avholdt disse konkurransene. Ved å gi elevene et emne eller et stoffritt tema å illustrere, får organisatorer ikke bare elevenes deltagelse, men idet elevene må bruke det de har lært til å lage en plakat eller skrive en stiloppgave styrker disse konkurransene effektiviteten av undervisningen om stoff.