Sniffestoffer

INTERNASJONALE STATISTIKKER

22 % av de som misbrukte sniffestoffer og døde, hadde ingen tidligere historie med misbruk av slike midler. I Karachi, Pakistan, sniffer 80 % til 90 % av gatebarna lim eller løsningsmidler.

En amerikansk spørreundersøkelse, som slo sammen data fra 2002 til 2006, fant at et årlig gjennomsnitt av 593 000 tenåringer i aldersgruppen 12 til 17 hadde brukt sniffestoffer for første gang i året forut for spørreundersøkelsen.

 • Mer enn 22,9 millioner amerikanere har eksperimentert med sniffestoffer på et eller annet tidspunkt i livet.
 • En stat i USA hadde flere enn 3800 akuttinnleggelser og 450 sykehusinnleggelser pr. år grunnet forgiftning gjennom sniffestoff, ifølge statistikker frigitt i 2008.
 • Når elever i USA kommer til åttende klasse, vil en av fem ha brukt sniffestoffer. I 2007 var sniffestoffer det stoffet som ble misbrukt oftest av unge i alderen 12 og 13.
 • 22 % av misbrukere av sniffestoffer, som døde av plutselig sniffedød, hadde ingen forhistorie av tidligere misbruk av sniffestoffer - de var førstegangsbrukere.
 • Ifølge European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), har 20 % av ungdommene i aldersgruppen 12 til 16 prøvd sniffestoffer.
 • I Nairobi, Kenya, lever ca. 60 000 barn på gatene og nesten alle er avhengige av et eller annet slags sniffestoff.
 • I den pakistanske byen Karachi finnes det omtrent 14 000 gatebarn, og 80 % til 90 % sniffer lim eller løsemidler.
 • I USA viste 2006 National Survey on Drug Use and Health at 1,1 millioner ungdommer i alderen 12 til 17 hadde brukt sniffestoffer i løpet av det siste året.

REFERENCES


 1. “Inhalant Abuse,” National Institute on Drug Abuse
 2. “Inhalants Pose Health Threat to Teens,” Iowa Department of Public Health, 24 Mar 2008
 3. “Inhalant Use across the Adolescent Years,” National Survey on Drug Use and Health, 13 Mar 2008
 4. National Inhalant Abuse Taskforce Final Report, Melbourne, Australia, Nov 2005
 5. Inhalants,” Timothy Kaufman, M.D., emedicine.com, 9 Jul 2007
 6. “About Inhalants,” National Inhalant Prevention Coalition
 7. “Intelligence Brief: Huffing,” National Drug Intelligence Center, Nov 2001
 8. “Inhalants: Description/Overview,” U.S. Drug Enforcement Administration
 9. “Inhalant Abuse,” National Institute on Drug Abuse Research Report Series
 10. Huffing—Inhalants,” National Education Foundation of America
 11. “NIDA InfoFacts: Inhalants” National Institute on Drug Abuse