Sniffestoffer

ER SNIFFESTOFFER LOVLIGE?

«Jeg tok faktisk meg selv i å snakke med hva jeg kaller ’gasskamerater’ (hallusinasjonene). En dag jeg sniffet, trodde jeg at kameraten min var død, fordi en hallusinasjon av ham kom til meg.

Jeg sniffet ikke bare på grunn av bildene, men på grunn av selskapet fra disse innbilte ’vennene’ som ville komme til meg når jeg begynte å sniffe. Jeg har slåss med denne avhengigheten i omtrent sju måneder nå.» 
– Erin

Selv om sniffestoffer ikke kommer inn under lover som gjelder for narkotika og medikamenter, har delstater i USA innført restriksjoner på salg og distribusjon til mindreårige av visse produkter som ofte misbrukes som sniffestoffer. Noen delstater har innført bøter, fengsel eller tvungen behandling for salg, distribusjon, bruk og/eller besittelse av sniffestoffer.

Det finnes også lover i enkelte av USAs delstater som forbyr rekreasjons-inhalering av lystgass.

I noen områder i Vest-Australia og Sør-Australia har kommuner innført lokale lover som gjør sniffing av bensin til en lovovertredelse. I Victoria og Vest-Australia har politiet lov til å ransake en person som de har rimelig grunn til å tro har sniffestoffer på seg, og konfiskere det.

I England og Wales er det ulovlig for forhandlere å selge flyktige substanser til enhver under 18 år, om det finnes grunn for å anta at de kommer til å benytte disse for sniffing og rusing.

REFERENCES


 1. “Inhalant Abuse,” National Institute on Drug Abuse
 2. “Inhalants Pose Health Threat to Teens,” Iowa Department of Public Health, 24 Mar 2008
 3. “Inhalant Use across the Adolescent Years,” National Survey on Drug Use and Health, 13 Mar 2008
 4. National Inhalant Abuse Taskforce Final Report, Melbourne, Australia, Nov 2005
 5. Inhalants,” Timothy Kaufman, M.D., emedicine.com, 9 Jul 2007
 6. “About Inhalants,” National Inhalant Prevention Coalition
 7. “Intelligence Brief: Huffing,” National Drug Intelligence Center, Nov 2001
 8. “Inhalants: Description/Overview,” U.S. Drug Enforcement Administration
 9. “Inhalant Abuse,” National Institute on Drug Abuse Research Report Series
 10. Huffing—Inhalants,” National Education Foundation of America
 11. “NIDA InfoFacts: Inhalants” National Institute on Drug Abuse