Ritalin

DE ONDSKAPSFULLE VIRKNINGENE AV RESEPTPLIKTIGE STIMULANSER

Denne amfetaminlignende substansen har de samme virkningene på kroppen som andre former for speed – ingen appetitt, søvnløshet, økt puls. Misbruk av dette stoffet i større doser, spesielt gjennom injeksjon eller sniffing – belaster kroppen i enda høyere grad. Belastningen på hjertet kan være dødelig.

Ta eksemplet med en tenåring som hadde brukt ritalin i lengre tid, og som kollapset en dag da han stod på skøyter. Død på grunn av hjerteattakk.

Injeksjon av ritalin har en annen uhyggelig virkning på kroppen. Det aktive kjemiske stoffet, metylfenidat, oppløses fullstendig i vann, men pillene inneholder også små partikler av ikke løsbart fyllstoff. Disse stoffene kan blokkere de små blodkarene når de blir sprøytet inn i blodstrømmen, og kan forårsake alvorlige skader på lunger og øyne.

Utover den fysiske påvirkningen kan selv kortvarig bruk av dette stoffet også forårsake alvorlige følelsesmessige problemer. Hallusinasjoner og psykotisk oppførsel er ikke uvanlig.

En forsker i Texas fant ut at ritalinbruk kunne settes i forbindelse med økt risiko for kreft. Denne undersøkelsen slo fast at et av tolv barn, som var blitt behandlet med ritalin, opplevde genetiske abnormiteter som kunne settes i forbindelse med en økt risiko for kreft.

Virkninger på kort sikt

 • Appetittløshet
 • Økt puls, høyere blodtrykk og kroppstemperatur
 • Utvidete pupiller
 • Urolig søvn
 • Kvalme
 • Merkelig, uberegnelig og til tider voldelig oppførsel
 • Hallusinasjoner, blir meget lett opphisset og irritabel
 • Panikkanfall og psykoser
 • Overdoser kan føre til kramper, slaganfall og død

Langtidsvirkninger

 • Uopprettelige skader på hjertets og hjernens blodårer, høyt blodtrykk som fører til hjerteanfall, slag og død
 • Lever-, nyre- og lungeskader
 • Hvis det sniffes, kan man skade vevet i nesen.
 • Ved røyking kan det gi pustevansker
 • Infeksjonssykdommer og byller, hvis det injiseres.
 • Underernæring, vekttap
 • Tap av orienteringsevnen, apati, forvirret utmattelse
 • Sterk psykologisk avhengighet
 • Psykoser
 • Depresjoner
 • Hjerneskader tilsvarende alzheimer, slag og epilepsi

REFERENCES


 1. Drug Enforcement Administration Fact Sheet on Prescription Drug Abuse
 2. Monitoring the Future–National Results on Adolescent Drug Use, Overview of Findings 2007, National Institute on Drug Abuse
 3. U.S. Dept of Health & Human Services, Testimony by Nora D. Volkow, MD, before the Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Drugs, 12 Mar 2008
 4. Emergency Department Visits Involving ADHD Stimulant Medications, Substance Abuse and Mental Health Administration, 2006
 5. United Nations Office on Drugs and Crime
 6. “Millions Have Misused ADHD Stimulant Drugs, Study Says,” Shankar Vedantam, Washington Post, 25 Feb 2006
 7. “NIDA InfoFacts: Stimulant ADHD Medications—Methylphenidate and Amphetamines,” National Institute on Drug Abuse
 8. Vanderbilt University Psychology Dept.
 9. The Harvard Crimson
 10. Center for Substance Abuse Research
 11. Novartis (Ritalin description)
 12. University of Texas Medical Branch, Galveston
 13. University of Indiana Prevention Resource Center
 14. Royal Canadian Mounted Police
 15. New York University Health Center