Menu background image
Marihuana

DE SKADELIGE VIRKNINGENE AV MARIHUANA

Cannabis pipe and joints.
Foto: Alamy

De umiddelbare virkningene av å ta marihuana omfatter høy puls, desorientering, mangel på fysisk koordinasjon, ofte fulgt av depresjon eller søvnighet. Noen brukere lider av angstanfall eller sterk uro.22

Men problemet slutter ikke der. Ifølge vitenskapelige undersøkelser forblir den aktive ingrediensen i cannabis, THC, i kroppen i ukevis eller til og med måneder.23

Marihuanarøyk inneholder 50 % til 70 % mer kreftfremkallende substanser enn tobakksrøyk.24 En stor undersøkelse viste at en enkelt cannabisjoint kunne forårsake like mye skade på lungene som opptil fem alminnelige sigaretter røykt rett etter hverandre.4 Personer som har røykt jointer over lang tid, lider ofte av bronkitt, en betennelse i luftveiene.25

Stoffet kan påvirke mer enn din fysiske helbred. Undersøkelser i Australia i 2008 viste sammenheng mellom års kraftig forbruk av marihuana og misdannelser i hjernen.26 Dette er bekreftet av tidligere forskning i langtidsvirkningene av marihuana, som viser forandringer i hjernen i likhet med dem som forårsakes av langtidsmisbruk av andre farlige stoffer. Og en rekke undersøkelser har vist en forbindelse mellom vedvarende bruk av marihuana og psykose.27

Pregnant woman smoking a cannabis joint.

Marihuana kan endre strukturen i sædcellene og deformere dem.

Selv små mengder marihuana kan derfor forårsake midlertidig sterilitet hos menn.28 Marihuana kan forstyrre kvinners menstruasjon.29

Studier viser at de mentale funksjonene til personer som har røykt mye marihuana har en tendens til å være dårligere. THC-en i cannabis forstyrrer nerveceller i hjernen, noe som påvirker hukommelsen.30

Cannabis er et av de få stoffene som forårsaker abnorm celledeling, som igjen fører til alvorlige nedarvede defekter. En gravid kvinne som regelmessig røyker marihuana eller hasjisj, kan føde for tidlig og få barn som er undervektige og for små. I løpet av de siste 10 årene har mange barn av marihuanabrukere blitt født med svekket initiativ og dårligere konsentrasjonsevne og evne til å strebe etter å oppnå mål i livet.31 Undersøkelser peker også på at gravide kvinners bruk av stoffet kan føre til at barnet deres fødes med defekter, psykiske forstyrrelser samt en økt risiko for leukemi (kreft i beinmargen).31