Marihuana

ER MARIHUANA MEDISIN?

Bestanddeler i marihuanaplanten kan ha medisinske egenskaper. Det er ikke det samme som «medisin». Medisin lages når et laboratorium trekker ut den medisinske bestanddelen, standardiserer den (slik at den vil gjøre det samme hver gang), og doserer den (en standardisert mengde som legen foreskriver).

Uttrykket «medisinsk marihuana» blir ofte anvendt på hele den ubehandlede marihuanaplanten eller dens grove ekstrakter, som ikke er godkjent som medisin av Food and Drug Administration i USA for noen slags sykdom.16

Fordi marihuana noen ganger blir markedsført som en medisin, har synet på dette stoffet forandret seg. Men de grunnleggende faktaene om marihuana har ikke forandret seg bare fordi stoffet blir markedsført som en «medisin». Og mens debatten om legaliseringen presser seg på, betyr ikke lovlig det samme som sikkert. Sigaretter er lovlige, men det er ingen debatt om det faktum at røyking er en helserisiko. Alkohol er lovlig, men se på antallet mennesker som plages med alkoholavhengighet eller sykdommer forbundet med alkohol.


MARIHUANA PÅVIRKER MÅTEN DU KJØRER BIL PÅ

Bruk av marihuana svekker i betydelig grad dømmekraften, koordineringen og reaksjonstiden – ferdigheter som behøves for å kjøre trygt. Marihuana er den nest mest alminnelige psykoaktive substansen etter alkohol, som man finner hos sjåfører.17

Det er tre til sju ganger mer sannsynlig at marihuanabrukere er involvert i bilulykker enn andre.17

Kjøring under påvirkning av cannabis er forbundet med en 92 % økt risiko for trafikkulykker. Faktumet at slik kjøring var forbundet med en 110 % økning i dødsulykker er viktig.18

  • AAA i USA (tilsvarer NAF) rapporterte at i USA økte dødsulykker forbundet med cannabis fra 8 % i 2013 til 17 % i 2014.19
  • I Colorado økte bruk av marihuana kraftig fra 2009, og en undersøkelse fant at andelen av sjåfører i dødsulykker i Colorado som testet positivt på marihuana, hadde steget fra 5,9 % i 2009 til 10 % i 2011.20
  • I delstaten Washington har dødsulykker i trafikken steget 122 % mellom 2010 og 2014.21
  • I California steg prosentandelen av sjåfører som testet positivt på marihuana, som var involvert i dødsulykker, fra 9 % i 2005 til 16,5 % i 2014.21