Menu background image
Marihuana

INTERNASJONALE STATISTIKKER

Ifølge FN bruker 158,8 millioner mennesker i verden marihuana – over 3,8 % av verdens befolkning.

  • Over 94 millioner i USA har innrømt at de har brukt det minst én gang.
  • I henhold til 2007 National Survey on Drug Use and Health, misbrukte 2,1 millioner mennesker i USA marihuana for første gang det året.
  • Blant 15 til 16-åringer har ca. 25 % prøvd hasj. Blant de 16 til 20-årige har hele 36 % prøvd å røyke hasj.
  • Ifølge overslag utført av den amerikanske regjeringen, har den amerikanske produksjonen av marihuana blitt tidoblet i løpet av de siste årene: fra 1000 tonn i 1981 til 10 000 tonn i 2006. Ikke overraskende uttaler 58 % av 12- til 17-åringene at marihuana er lett å få tak i. I år 2000 brukte de amerikanske brukerne av marihuana ca. 10,5 milliarder dollar på dette stoffet.
  • I 2005 involverte marihuana 242 200 besøk på legevakter i USA.
  • Ifølge den amerikanske myndigheten for narkobekjempelse (DEA), ble en stor prosentdel av dem som ble anholdt for forbrytelser testet positive for marihuana. På nasjonalt plan ble 40 % av voksne menn testet positive da de ble arrestert.
  • Av voksne, i en alder av 26 år eller over, som brukte marihuana før de fylte 15, gikk 62 % videre til å bruke kokain på et eller annet tidspunkt i livet sitt, 9 % gikk videre til å bruke heroin minst en gang og 54 % misbrukte psykofarmaka.
  • Nest etter alkohol er marihuana det stoffet som oftest blir funnet i kroppene til sjåfører som er innblandet i bilulykker med dødelig utgang.