Menu background image
Sannheten om stoff

SNIFFESTOFFER

Stoffene som sniffes inkluderer kjemikalier som finnes i vanlige husholdningsartikler, som aerosolspraybokser, rengjøringsmidler, lim, maling, tynner, neglelakkfjerner, amylnitritt 1

Kortsiktige virkninger:

I tillegg til det ovenstående kan sniffing drepe en person gjennom hjerteinfarkt eller gjennom kvelning, siden de inhalerte dampene tar plassen til oksygenet i lungene og i sentralnervesystemet. En som sniffer kan også plutselig reagere med ekstrem voldelighet.

Langtidsvirkninger:

Kan gi muskelsvinn og nedsatt muskelspenst og styrke. Kan forårsake permanent skader på kropp og hjerne.

  1. 1. amylnitritt: en blek, gul væske som benyttes til å åpne eller utvide blodkar, av og til misbrukt som en stimulerende middel. De blir sniffet eller inhalert.

    Sniffestoffer påvirker hjernen. Når substanser eller giftige damper inhaleres gjennom nese eller munn, kan de forårsake uopprettelige fysiske og mentale skader. De sulter ut kroppen på oksygen og tvinger hjertet til å slå uregelmessig og raskere. Folk som sniffer kan miste luktesansen, bli kvalme og blø neseblod, og de kan utvikle lever-, lunge- og nyreproblemer. Fortsatt bruk kan føre til redusert muskelmasse, spenstighet og styrke. Sniffestoffer kan gjøre folk ute av stand til å gå, snakke og tenke normalt. Mye av skaden skjer på hjernevevet, når de giftige dampene sniffes rett inn i bihulene*.* bihule: Et av de åpne rommene fremst i kraniet, som en person ånder gjennom via nesen.NAVN PÅ GATA

STOFFER SOM SNIFFES Air blast Ames Amys Aroma of man Bolt Boppers Bullet Bullet bolt Buzz bomb Discorama Dønk Fattigmanns pott Hardware Heart-on Hiagra in a bottle Highball Hippie crack Huff Lattergass Locker room Medusa Moon gas Perler Poppers Quicksilver Rush Satans hemmelighet Shoot the breeze Snappers Snotballs Spray Texas shoe shine Thrust Toilet water Toncho Whippets Whiteout