Syntetisk narkotika

SANNHETEN OM STOFF

Det virkelige svaret er å få faktaene og ikke ta stoff i første omgang.

Antallet stoff som er tilgjengelige fortsetter med å vokse. Fordi det ikke er noen offisiell kontroll over fremstillingen av gatestoff, er det veldig vanskelig å vite hva de inneholder, hvor giftige de er og hvilken effekt de kan ha på kroppen.

Stoff er grunnleggende sett gifter. I tillegg til de fysiske effektene deres har mange stoff en annen egenskap: de påvirker sinnet direkte. Dette kan forvrenge brukerens oppfatning av hva som skjer rundt ham. Som et resultat kan en persons handlinger virke merkelige, ufornuftige, upassende og til og med destruktive.

Stoff avskjærer alle følelser, de ønskelige så vel som de uønskede. Så, selv om det gis kortsiktig hjelp med lettelse av smerte, fjerner det evne, årvåkenhet og grumser til ens tenkeevne.

Medisiner er stoff som har til hensikt å endre noe med hensyn til måten kroppen din fungerer på i et forsøk på å få den til å fungere bedre. Noen ganger er de nødvendige, men de er fremdeles stoff: de virker som stimulanser eller beroligende midler og for mye kan drepe deg. Så hvis du ikke bruker medisiner slik de er ment å brukes, kan de være like farlige som ulovlige stoff.

HVORFOR BRUKER FOLK STOFF?

Folk bruker stoff fordi de ønsker å endre noe i livet sitt.

Her er noen av grunnene unge mennesker har angitt for å ta stoff:

  • For å passe inn
  • For å slippe vekk eller slappe av
  • For å ikke kjede seg
  • For å se voksne ut
  • For å gjøre opprør
  • For å eksperimentere

De tror stoff er en løsning. Men med tiden blir stoffet til problemet.

Skjønt det kan være vanskelig å se ens problemer i øynene, er følgene av å bruke stoff alltid verre enn det problemet man prøver å løse med dem. Det virkelige svaret er å få faktaene og ikke ta stoff i første omgang.

SØRG FOR AT ANDRE FÅR FAKTAENE

Disse sidene på neitilstoff.org er basert på en hel serie av hefter som inneholder fakta om marihuana, alkohol, syntetiske rusmidler, Ecstasy, kokain, crack-kokain, crystal meth og metamfetamin, LSD, sniffestoffer, heroin, misbruk av reseptpliktige legemidler, smertestillende midler og misbruk av Ritalin. Bevæpnet med fakta kan du treffe informerte beslutninger om stoff.

Henvis andre til denne nettsiden.

Klikk her for å bestille GRATIS Sannheten om syntetisk narkotika-hefter.
For å se referanser til Sannheten om syntetisk narkotika, klikk her.