Crack

INTERNASJONALE STATISTIKKER

I 2007 ble 5477 personer funnet skyldige i kriminelle handlinger forbundet med crack-kokain i amerikanske domstoler. Mer enn 95 % av disse lovovertrederne hadde vært involvert i salg av crack-kokain.

Situasjonen ser annerledes ut i Europa. Det europeiske senteret for overvåkning av stoff og stoffmisbruk har funnet at misbruk av crack-kokain i Europa er mer begrenset til minoritetsgrupper i de større byene, hvor det er høy arbeidsledighet og lav levestandard. I 2006 rapporterte 20 europeiske land at antallet crack-kokain-misbrukere bare utgjorde 2 % av alle stoffmisbrukerne som kom til avvenning, og de fleste av dem ble rapportert fra England.

Crack og kriminalitet

11,6 % av dem som ble arrestert, hadde brukt crack i løpet av den siste uken.
Honolulu, Hawaii
49,8 % av de som arresteres, har brukt crack i fortiden.
Atlanta, Georgia

I 2007 viste en landsdekkende amerikansk undersøkelse at 8,6 millioner amerikanere på 12 år og eldre hadde prøvd crack. 6,9 % av de spurte i aldersgruppen 18 til 25 år hadde tatt crack innenfor det siste året. I 2007 viste en amerikansk undersøkelse om fremtiden at blant gymnaselevene hadde 32 % av tredjeårsstudentene tatt crack-kokain på et eller annet tidspunkt i livet sitt.

 

I USA var crack-kokain det primære misbrukstoffet for 178 475 personer som ble innlagt til avvenning i 2006. De utgjorde 71 % av alle kokainmisbrukere på avvenning det året.

 

«Crack er et totalt egoistisk stoff. Det overtar ens liv. Det får tak i en med det samme. Det tar ikke lang tid. Den trangen det gir er virkelig kraftig. Og man ender med å bruke det oftere og oftere, fordi rusen er så kortvarig.» Peter