3.4 Les heftet

Les: Stoff avledet fra opiater og morfin

STOFF AVLEDET AV OPIATER OG MORFIN

Opiater er stoff som innvirker på sentralnervesystemet og lindrer smerte. Vedvarende bruk og misbruk kan føre til fysisk avhengighet og abstinenser. De finnes som piller, kapsler eller væske.

Noen av de kjente merkene og gatenavnene:NAVN PÅ GATA


BRAND NAMES Fiorional with Codeine Robitussin A-C Tylenol with Codeine Empirin with Codeine Roxanol Duramorph Demerol STREET NAMES Captain Cody Cody Schoolboy Doors & Fours Pancakes & Syrup Loads M Miss Emma Monkey White Stuff Demmies Pain killer BRAND NAMES Actiq Duragesic Sublimaze OxyContin Percodan Percocet Tylox Dilaudid STREET NAMES Apache China girl Dance fever Goodfella Murder 8 Tango and Cash China white Friend Jackpot TNT Oxy 80 Oxycat Hillbilly heroin Percs Perks Juice Dillies