3.10 Les heftet

Les: Internasjonale statistikker

INTERNASJONALE STATISTIKKER

Hver dag misbruker 2500 unge i alderen mellom 12 og 17 reseptpliktig medisin for første gang.

Misbruk av reseptpliktig medisin er mest utbredt i USA, men det er et problem mange steder rundt om i verden, herunder i Europa, Sør-Afrika og Sør-Asia. Bare i USA misbruker mer enn 15 millioner mennesker reseptpliktig medisin, mer enn det sammenlagte antallet av kjente sniffere og misbrukere av kokain, hallusinogener og heroin.

I 2006 ble 2,6 millioner mennesker misbrukere av legeordinert medisin for første gang i USA.

En undersøkelse i 2007 i USA viste at 3,3 % av 12 til 17-åringer og 6 % av 17 til 25-åringer hadde misbrukt reseptbelagt medisin i løpet av den siste måneden.

Misbruk av reseptpliktig medisin forårsaker den høyeste dødsprosenten pga. overdoser. Av de 22 400 dødsfallene etter medisinoverdoser i USA i 2005, var smertestillende opiater det mest alminnelig funne stoffet, idet det forårsaket 38,2 % av disse dødsfallene.

I 2005 innrømte 4,4 million tenåringer (i alderen 12 til 17) i USA å ha tatt reseptpliktig smertestillende medisin, og 2,3 millioner tok en reseptpliktig stimulans som ritalin. 2.2 millioner misbrukte håndkjøpsmedisin, som hostesaft. Gjennomsnittsalderen for førstegangsbrukerne er nå 13 til 14 år.

DØDSÅRSAKER

Reseptbelagt
medisin
Kombinerte
gatestoff:
39 %
45 %(Amfetamin
+ Heroin
+ Metamfetamin
+ Kokain)

Beroligende midler, opiater og antidepressiver er ansvarlige for flere dødsfall gjennom overdose (45 %) enn kokain, heroin, metamfetamin og amfetaminer (39 %) til sammen i hele USA. I USA fant de fleste dødsfall sted i de indre byene i afroamerikanske nabolag, men det har nå blitt tatt over av hvite samfunn utenfor byene. Den samme tendensen kan ses i antallet innleggelser for stoffmisbruk og akuttinnleggelser pga. overdose. Av de 1,4 millioner stoffrelaterte akuttinnleggelser i USA i 2005, kunne 598 542 spores tilbake til misbruk av legemidler alene, eller blandet med andre stoff.

Ved undersøkelse fant man at nesten 50 % av tenåringer tror at legeordinert medisin er mye sikrere enn illegale gatestoff — 60 % til 70 % sier at de får stoffet sitt fra medisinskapet hjemme.

I følge Det nasjonale senter for avhengighet og stoffmisbruk ved Columbia-universitetet, drikker tenåringer som misbruker legeordinerte midler, dobbelt så ofte alkohol, de bruker fem ganger så ofte hasj, og de bruker tolv til tjue ganger oftere illegale gatestoff som heroin, ecstasy og kokain enn tenåringer som ikke misbruker reseptpliktig medisin.

I 2007 fant den amerikanske Drug Enforcement Administration(Legemiddeltilsynet) ut at misbruk av det smertestillende middelet Fentanyl hadde drept mer enn 1000 mennesker samme år i USA. Det er 30 til 50 ganger sterkere enn heroin.

«Jeg innså at jeg oftere og oftere brukte Xanax. Jeg tok fri fra jobben for å komme av det. Uten at jeg visste at jeg var avhengig sluttet jeg fullstendig å ta det. Jeg ble sengeliggende i fire døgn. Jeg klarte ikke å sove eller spise. Jeg kastet opp. Jeg hallusinerte. På omtrent den tredje dagen uten Xanax, begynte jeg å bli ukoordinert og ubalansert og begynte å dunke borti ting. Rundt den fjerde dagen begynte jeg virkelig å uroe meg, da jeg begynte å få rykninger.»– Patricia