3.2 Les heftet

Les: Depressive midler:

PSYKOLEPTIKA:

Disse medikamentene finnes som flerfargede tabletter og kapsler eller som væske. Noen medikamenter i denne kategorien, som Zyprexa, Seroquel og Haldol, er kjent som «nevroleptika» eller «antipsykotisk medisin», da de er beregnet til å redusere symptomene fra psykisk sykdom. Beroligende midler, slik som Xanax, Klonopin, Halcion og Librium omtales ofte som «benzoer» (kort for benzodiazepiner 1). Andre beroligende midler som Amytal, Numbutal og Seconal blir klassifisert som barbiturater – medisin som brukes som beroligende midler og sovemedisin. Noen velkjente merkene og gatenavn finner du her.

 

 

Beroligende midler: virkninger på kort sikt

 • Langsom hjernefunksjon
 • Nedsatt puls og åndedrett
 • Lavt blodtrykk
 • Dårlig konsentrasjon
 • Forvirring
 • Tretthet2
 • Svimmelhet
 • Utydelig tale
 • Feber
 • Treghet
 • Synsforstyrrelser
 • Utvidede pupiller
 • Desorientering, manglende koordinering
 • Depresjon
 • Vannlatingsproblemer
 • Avhengighet

Høyere doser kan forårsake svekkelse av hukommelsen, dømmekraften og koordineringsevnen samt irritabilitet, paranoia,3 og selvmordstanker. Noen mennesker opplever den motsatte virkningen av den ønskede og blir opphisset eller aggressive.

Bruk av beroligende og sløvende midler sammen med andre midler, spesielt alkohol, kan hemme åndedrettet og pulsen og til og med forårsake dødsfall.

(Foto: Stockxpert)

beroligende midler: virkninger på lenger sikt

Man kan raskt utvikle høyere toleranse ovenfor mange beroligende midler, så det skal høyere og høyere doser til for å oppnå den samme virkningen. Brukeren som forsøker å bli høy igjen på den samme måten, risikerer å øke dosene til et nivå som kan resultere i koma eller døden ved en overdose.

Langvarig bruk av beroligende midler kan medføre depresjon, kronisk tretthet, pustevansker, seksuelle problemer og søvnproblemer. Etter hvert som avhengigheten av stoffet øker, opplever brukeren ofte en sterk trang, engstelse eller panikk, hvis han ikke er i stand til å få mer.

Abstinenser er bl.a. søvnløshet, tretthet og kvalme. Brukere som har tatt midlet i lang tid, og brukere som tar høye doser, kan få uro i kroppen, høy kroppstemperatur, delirium, hallusinasjoner og krampeanfall. I motsetning til de fleste rusmidler, så kan abstinenser fra beroligende midler være livstruende.

Disse midlene kan også øke risikoen for høyt blodsukker, diabetes og vektøkning (det er rapportert tilfeller med vektøkning på opp til 50 kg).

En undersøkelse gjennomført av Amerikas største avis, USA Today, som var basert på data fra Food and Drug Administration (Det amerikanske legemiddeltilsynet) over en fireårs periode, viste at antipsykotisk medisin var mistenkt for å være hovedårsaken i forbindelse med tilfeller av dødsfall forårsaket av hjerteproblemer, kvelning, leversvikt og selvmord.

«Jeg har tatt overdose to ganger med reseptbelagte piller (Zyprexa), og en nær venn av meg døde av det samme stoffet ... Ingenting er verre enn å vite at vennen din er død fordi du gav ham piller som du visste relativt lite om.» Linda

 1. 1. benzodiazepin: et beroligende middel som skal få musklene til å slappe av og berolige mental spenning.
 2. 2. tretthet: Ekstrem fysisk eller mental tretthet.
 3. 3. Paranoia: mistanke, mistillit eller frykt for andre mennesker.


NAVN PÅ GATA


BEROLIGENDE MIDLER Merkenavn Xanax Valium Halcion Librium Ativan Klonopin Amytal Nembutal Seconal Navn på gata Barbs Candy Downers F2’er Legedop Phennies Red Birds Reds Sovepiller Tooies Yellow jackets Yellows