INTERNASJONALE STATISTIKKER

Blant dem som tok ulovlig stoff for første gang i 2007, var de mest populære stoffene marihuana og reseptbelagte smertestillende medisin – hver ble tatt av noenlunde det samme antallet amerikanere i alderen 12 år og oppover. Ikke-medisinsk anvendelse av smertestillende midler steg med 12 %.

En av ti på 12. skoletrinn i USA innrømmet å ha misbrukt reseptbelagt, smertestillende medisin.

Misbruk av smertestillende medisin står for 75 % av det samlede problemet med misbruk av reseptbelagt medisin. Den smertestillende medisinen hydrocodone er den mest utbredte og misbrukte reseptmedisinen i USA.

Metadon, som normalt blir brukt i behandlingssentre for misbrukere, blir i dag også brukt av leger som smertestillende medisin, og midlet var i 2007, i delstaten Florida alene, skyld i 785 dødsfall.

Misbruk av reseptbelagt medisin er også i stigning blant eldre amerikanere, og det gjelder spesielt preparater som Xanax, som tas mot angst, og smertestillende medisin som OxyContin.

I England sies titusenvis av mennesker å være avhengige av smertestillende medisin som Solpadeine og Neurofen Pluss.

Leger og terapeuter som arbeider med avvenning, sier at misbruk av reseptbelagt smertestillende medisin er en av de vanskeligste avhengighetene å behandle.