3. Les heftet

Les: Vår stoffkultur

VÅR STOFFKULTUR

Stoff har vært en del av vår kultur siden midten av det forrige århundret. Det ble gjort vanlig i 1960-årene gjennom musikk og massemedier, og har trengt inn overalt i samfunnet.

Anslagsvis er det 208 millioner mennesker internasjonalt som tar ulovlige stoff. I Norge finnes det ingen nyere offentlige undersøkelser av hvor mange stoffmisbrukere som finnes, men Statens Helsetilsyn (2000) anslår antall stoffmisbrukere i Norge til mellom 9 og 12 000, i nabolandet vårt Danmark er det i følge en rapport laget av Sundhedsstyrelsen i 2007, ca. 27 000 stoffmisbrukere, hvorav over 7000 er misbrukere av cannabis (marihuana eller hasj). Og i USA ble det i 2007, i en nasjonal undersøkelse, oppgitt at over 19,9 millioner amerikanere (eller 8 % av befolkningen fra alderen 12 år eller eldre) hadde brukt ulovlige stoffer i måneden før undersøkelsen.

Du kjenner sannsynligvis noen som har vært under påvirkning av stoff, direkte eller indirekte.

Det vanligst brukte – og misbrukte – stoffet i USA er alkohol. Bilulykker på grunn av alkohol er den nest-hyppigste årsaken til dødsfall blant tenåringer i De forente stater.

Det vanligst brukte ulovlige stoffet er marihuana. Ifølge en internasjonal rapport om stoff fra De forente nasjoner, World Drug Report 2008, misbruker omkring 3,9 % av verdens befolkning i alderen fra 15 til 64 marihuana.

Unge kommer i dag i kontakt med stoff langt tidligere enn før. En dansk undersøkelse fra 2005 fant at 44 % av de fra 16 til 24 år hadde røykt hasj minst en gang, og 21 % var nåværende (i løpet av det siste året) brukere. Basert på en undersøkelse fra Centers for Disease Control (USA) i 2007, viste det seg at 45 % av studentene på skoler rundt om kring i USA drakk alkohol og 19,7 % røykte marihuana i løpet av en måned.

Nylige undersøkelser i Europa blant 15-åringer tyder på at bruken av hasj varierer fra under 10 % til over 40 %, med den høyeste prosenten rapportert for tenåringer i Tsjekkia (44 %), fulgt av Irland (39 %), og Storbritannia (38 %) og Frankrike (38 %). I Spania og Storbritannia er kokainbruk blant 15- til 16-åringer på fra 4 % til 6 %. Bruken av kokain blant unge mennesker har steget i Danmark, Italia, Spania, Storbritannia, Norge og Frankrike.

«Mitt mål i livet var ikke å leve ... det var å bli høy. Gjennom årene begynte jeg å ta kokain, marihuana og alkohol i det falske håpet at det ville gjøre det mulig for meg å slippe vekk fra problemene mine. Det gjorde bare tingene verre. Jeg sa til meg selv, at jeg ville stoppe helt, etter å ha brukt det denne siste gangen. Det skjedde aldri.» – John

«Det begynte med marihuana, så piller (ecstasy) og syre, jeg lagde cocktailer av alle slags stoff, tok til og med overdoser for å få rusen til å vare lengre. Jeg hadde en forferdelig tripp en natt … Jeg ba og gråt for å få følelsen til å gå vekk, jeg hørte stemmer inne i hodet, skalv og var ute av stand til å forlate hjemmet mitt i seks måneder. Jeg var innesluttet og følte at alle så på meg. Jeg kunne ikke gå på offentlige steder. Du godeste! Jeg kunne ikke engang kjøre bil.

Jeg endte med å bli hjemløs, bo på gaten og sove i en pappeske. Jeg tigget og kjempet for å finne måter å få mitt neste måltid på.»– Ben