3.10 Les heftet

Les: Heroin

HEROIN

Heroin blir vanligvis injisert, sniffet eller røykt. Det er sterkt vanedannende. Heroin går raskt til hjernen og får folk til å tenke og reagere langsomt og hemmer deres evne til å ta beslutninger. Det forårsaker hukommelsesproblemer.

Injisering av stoffet øker risikoen for HIV, hepatitt og andre sykdommer som kan bringes videre med infiserte nåler. Disse helsemessige problemene kan overføres til seksualpartnere og nyfødte. Heroin er et av de tre typene stoff som oftest er involvert i misbrukerdødsfall. Vold og kriminalitet er forbundet med bruken av det.

Kortsiktige virkninger:

Misbrukere opplever uklar mental funksjon, kvalme og oppkast. Bevissthet om smerte kan bli undertrykt. Gravide kvinner kan spontanabortere. Hjerte­funksjoner blir langsommere og åndedrettet blir alvorlig nedsatt, noen ganger i en slik grad at døden inntreffer.

Langtidsvirkninger:

Arrete og/eller sammensunkne vener, bakterieinfeksjoner i blodårene og hjerteklaffene, byller og andre infeksjoner i mykt vev, og lever- eller nyresykdommer. Lungekomplikasjoner kan bli resultatet. Deling av sprøyteutstyr eller væsker kan resultere i hepatitt B og C, HIV og andre sykdommer forårsaket av virus i blodet.


NAVN PÅ GATA


HEROIN: Big H H Hell dust Horse Junk Nose drops Skag Smack Thunder