3.6 Les heftet

Les: Kokain og crack-kokain

KOKAIN OG CRACK-KOKAIN

Kokain og crack-kokain kan taes gjennom munnen, gjennom nesen (sniffes), injisert med en sprøyte, eller hvis det er crack, gjennom inhalering av dampen fra å varme det opp.

Uttrykkene brukt til å beskrive inntak omfatter tygging, sniffing, mainline (injisering i stor vene) og røyking.

Ordet kokain refererer til stoffet i pulverform (kokain) og krystallform (crack). Det er lagd av kokaplanten og deretter til metamfetamin1 som skaper den største psykologiske avhengigheten av noe stoff.

Kortsiktige virkninger:

Kokain gir en kortvarig, intens «høyfølelse» som umiddelbart følges av det motsatte – intens følelse av depresjon og irritabilitet og en sterk trang til mer av stoffet. Folk som bruker det ofte hverken sover eller spiser skikkelig. De kan oppleve en sterkt økt hjerterytme, muskelspasmer og krampetrekninger. Stoffet kan få folk til å føle seg paranoide, sinte, fiendtlige og bekymrede, selv når de ikke er høye.

Langtidsvirkninger:

I tillegg til virkningene som allerede er nevnt, kan kokain forårsake irritabilitet, humørforstyrrelser, rastløshet, paranoia og hørsel-hallusinasjoner. Det utvikles toleranse overfor stoffet, slik at det behøves mer for å gi den samme «høy følelsen».

Nedturen etter å ha vært på crack forårsaker alvorlig depresjon, som blir verre og verre etter hver gang. Den kan være så ille at en person vil gjøre nesten hva som helst for å få stoffet – selv begå mord. Og hvis han eller hun ikke kan skaffe seg kokain, kan depresjonen bli så intens at den kan drive den avhengige til selvmord.

  1. 1. metamfetamin: et ytterst vanedannende stoff som stimulerer sentralnervesystemet

NAVN PÅ GATA


CRACK-KOKAIN 24–7 Apple jacks Badrock Ball Base Beat Candy Chemical Cloud Cookies Crack Crumbs Crunch and munch Devil drug Dice Electric kool-aid Fat bags French fries Glo Gravel Grit Hail Hard ball Hard rock Hotcakes Ice cube Jelly beans Kryptonite Nuggets Paste Piece Prime time Rock(s) Rock star Rox/Roxanne Scrabble Sleet Snow coke Sugar block Topo (spansk) Tornado Troop