STIFTELSE I SPISSEN FOR GLOBALT FREMSTØT MOT STOFF

Stiftelsen for en stoffri verden har begynt en omfattende informasjonskampanje hvor gratis opplysningsmaterialer er blitt sendt til omkring 80 000 pedagoger, embetsmenn innenfor rettsvesenet og politiet, helseansatte, private og offentlige stoffforebyggende og -behandlingssentre i USA, Canada, Mexico og et dusin europeiske land. Som del av kampanjen blir store plakater også satt opp i storbyer i USA, inklusive Times Square i New York og atskillige byer i Europa.

«Vårt mål er å utruste dem som har mest bruk for effektive redskaper og å stoppe eksperimentering og misbruk av stoff før det setter inn og ødelegger liv,» sier Pascal Cottier, en av lederne i stiftelsen. «Når ungdommen har kjennskap til hva stoff er og hva de gjør, vil de ta informerte og intelligente beslutninger om ikke å ta dem.»

Det amerikanske nasjonale kontoret for politikk om kontrollerte substanser anslår at stoffmisbruket i USA koster $ 180.9 milliarder om året. En nylig utgitt «Tilbake til skolen»-undersøkelse fra det nasjonale senteret for avhengighet og stoffmisbruk, fant ut at 11 millioner amerikanske high school-elever (80 %) og fem millioner middle school-elever (44 %) personlig har sett illegale stoff bli brukt, solgt, besittet eller har sett elever fulle eller høye på skolen.

Undersøkelser tyder også på at hvis en person ikke har brukt stoff før han blir 21 år gammel, så er det usannsynlig at han noensinne vil det.

«Stoffmisbruk kan unngås ved å nå ungdommen tidlig nok med de dataene de har bruk for slik at de ikke vil bli ført inn i, eller narret til å ta, stoff,» sier Cottier.

 

For å finne ut mer bestill en GRATIS Sannheten om stoff informasjonspakke